Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförening främjar nikotinfrihet och är med i Internationella tobaksfria dagen 31.5

Främjande av ungas nikotinfrihet i Österbottens Cancerförening

Man borde satsa på barn och ungas nikotinfrihet och på olika sätt förebygga ibruktagandet av nikotinprodukter. Stöd och handledning kring att sluta använda nikotinprodukter borde finnas tillgängligt för unga, också av vuxna i deras näromgivning. Det är nyttigt att stanna upp och fundera på om omgivningen som barn och unga lever, rörs eller studerar i uppmuntrar till nikotinfrihet? Tänk så skulle olika gemenskaper förändra verksamhetsmiljön och normerna mot en modell som stöder nikotinfrihet mera.

Cancerföreningarna har utvecklat just sådana verksamhetsmodeller, som stöder nikotinfrihet i ungas olika verksamhetsmiljöer. De här verksamhetsmodellerna finns tillgängliga för ungdomsarbete och yrkesskolor för att stöda nikotinfrihet, samt till idrottsföreningsarbete för att stöda snusfrihet. Österbottens Cancerförening erbjuder stöd för att ta i bruk modellerna i Österbotten, Syd-Österbotten och mellersta Österbotten.

Vi erbjuder också andra förebyggande tjänster inom nikotinarbete på vårt område åt olika målgrupper, så nu är det dags att satsa på välmående och börja använda tjänsterna som finns tillgängliga i närheten!

NIKOTINFRIHET ARBETE

Mera information om nikotinfrihetens verksamhetsmodeller och tjänster:

Sakkunnig i hälsofrämjande arbete, hälsovårdare Lea Vinkanharju tel. 010 843 6003

Internationella tobaksfria dagen syns i kommunerna i Österbotten – ”Vi har alla någon som vi kan uppmuntra att sluta röka”

”Att sluta röka eller använda snus skyddar mot negativa hälsoeffekter och sparar pengar”, konstaterar överläkare i lungsjukdomar Maija Räsänen från Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.  Räsänen betonar att rökning är en hälsorisk på många sätt. ”Rökning orsakar inte bara lungcancer, utan ökar även risken för många andra cancertyper, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL.  Det finns allt mer information om snusets inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar.” Räsänen berättar att klienter ofta skäms för att de röker, tänker att symtomen är självförvållade och därför inte söker sig till undersökningar och vård i tid. Det finns hjälp att fås och symtomen kan behandlas ju tidigare man får vård. Varannan person som röker skulle vilja sluta.  Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s regionkoordinator Miia Hietaniemi uppmuntrar att man söker stöd för att sluta: ”För detta kan man separat boka tid hos hälsovården. Alltför ofta försöker man sluta ensam. För tobaksavvänjning finns det massor med expertis som det lönar sig att utnyttja.”

Nikotinfria veckan i Österbotten

I samband med Internationella tobaksfria dagen hålls i kommunerna i Österbotten nikotinfria veckan 31.5–6.6.2021. Nätverket har utmanat bibliotek, läroanstalter, social- och hälsovårdstjänster, organisationer och företag, t.ex. gym, att delta. Temaveckan främjar ett nikotinfritt liv, uppmuntrar människor att sluta använda nikotinprodukter som är skadliga för hälsan och ger information om stödtjänster för hjälp när man vill sluta. Temaveckan som uppmuntrar till ett nikotinfritt liv berör alla. Även om man inte själv använder nikotinprodukter, har vi alla någon som vi kan uppmuntra till ett nikotinfritt liv. Som kampanjmaterial används ASH Finlands bilder som instanserna som deltar i temaveckan (t.ex. kommunerna) delar på sina kanaler i sociala medier. Biblioteken har uppmuntrats att sammanställa temabord i anslutning till temat under veckan. På temaborden finns information om tobaksprodukter, deras historia, orsaker till och negativa effekter av användningen samt tips för förebyggande av användningen av tobaksprodukter och information om möjligheterna när man vill sluta.

Stöd och information när man vill sluta använda skadliga nikotinprodukter kan fås via tidsbokning vid en hälsostation, skol- och studerandehälsovården, företagshälsovården eller seniorrådgivningen. Föreningar erbjuder även stöd för nikotinavvänjning. Via Österbottens Cancerförening kan företag beställa nikotinavvänjningsgruppverksamhet till arbetsplatsen eller på distans och de som behöver avvänjningsstöd kan även komma till den individuella mottagningen. ”Det är bra att företagen i regionen har börjat stöda personalens hälsa och välbefinnande genom att erbjuda hjälp för nikotinavvänjning”, säger Lea Vinkanharju från Österbottens Cancerförening. ”Cancerföreningarna har även utvecklat en ny Erovirasto-applikation som är ett utmärkt stöd för ungdomar och unga vuxna när de vill sluta använda tobak och snus”, konstaterar Vinkanharju.

På sidorna fressis.fi och buenotalk.fi får unga personer information om nikotin och bra tips när de vill sluta.

Andningsförbundet delar information och stöd på stumppi.fi. Det avgiftsfria rådgivningstelefonnumret 0800 148 484 betjänar på finska. Programmet En rökfri kommun ordnar i samarbete med organisationer tobaksavvänjningsgrupper som även genomförs som webbkurser 28paivaailman.fi.

”Det finns många möjligheter. Ring eller surfa på nätet för service fast redan idag”, tipsar Merja Huttunen-Metsi från Vasa stads enhet för hälsofrämjande.

 

Läs mera om nikotinfria veckan och bekanta dig med nätverket Ett nikotinfritt Österbotten genom att klicka på länken:

Internationella tobaksfria dagen – information