Gå direkt till innehållet

Tjänster och verksamhet

Österbottens Cancerförening är en patient- och hälsoorganisation som grundades år 1956. Vår förening är medlem i Cancerföreningen i Finland och en del av Cancerorganisationerna. Föreningen har verksamhet i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Tjänster som Österbottens Cancerförening erbjuder

Hälsofrämjande arbete:

Föreningen erbjuder hälsorådgivning och ger handledning för tidig upptäckt och förebyggande av cancer.

Rådgivning för patienter och deras närstående:

Föreningens sjukskötare erbjuder information och stöd för både cancerpatienter och deras närstående.

Psykoterapi:

Föreningens psykoterapeut hjälper patienter och deras närstående med de svåra utmaningar och kriser cancern medför.

Rehabilitering:

Vi erbjuder anpassningskurser och annat stöd vid rehabiliteringen för de insjuknade.

Kamratstöd:

Föreningen förmedlar stödpersoner för de insjuknade och deras närstående. Stödpersonerna hjälper dem att klara sig med sjukdomen.

Palliativ vård i patientens hem:

Österbottens Cancerförening har två hemsjukskötare som ger palliativ vård. De arbetar i samarbete med avtalskommuner och samkommuner.

Bidrag och stipendier:

Föreningen ger bidrag till bl.a. barnfamiljer och betalar vårddygnsersättning för sina medlemmar. Föreningen stöder även vetenskaplig forskning.

Information om cancer:

På Cancerorganisationernas webbsida Allt om cancer har man samlat aktuell information om cancer och dess behandling.

Patientguider:

Finlands Cancerpatienter upprätthåller patientguider med olika teman. Med hjälp av guiderna stöder vi cancerpatienter och deras närstående genom att erbjuda saklig och lättförståelig information. En del av dessa guider handlar om en viss cancertyp, medan andra är fokuserade på särskilda frågor kring cancer och dess behandling. Guiderna finns till hands även hos Österbottens Cancerförening.

Bekanta dig med patientguiderna

Du kan beställa svenskspråkiga patientguider i pappersversion från oss.

 

 

Österbottens Cancerförening är stationerad i Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad och har patientavdelningar på flera orter.

Lokal verksamhet

Alla som är intresserade kan bli medlemmar i föreningen. Föreningen har cirka 13 000 medlemmar. Kom med! Du behöver dock inte vara medlem för att ta del av våra tjänster.

Verksamhetsplan 2023

Styrelse

Stadgar

Österbottens Cancerförening verkar i nära samarbete med sjukhusen, sjukvårdsdistrikt och hälsocentraler i området. Föreningen erbjuder tjänster som kompletterar den service som den offentliga sektorn erbjuder. Föreningen kan tack vare sin egen yrkeskunnighet säkerställa en hög kvalitet och effektivitet hos sina tjänster.

Föreningens verksamhet finansieras med hjälp av bl.a. medlemsavgifter, donationer, insamlingar, stöd från Fpa, målinriktat stöd från STEA och kommunala köptjänster.

Donera