Förmedling av bröstproteser

Österbottens Cancerförenings rådgivningsbyrå i Karleby förmedlar bröstproteser till patienter bosatta i sjukvårdsdistriktet.

För att lösa ut den första protesen, bör sökanden ha en betalningsförbindelse från det opererande sjukhuset, mot vilken protesen beviljas. Vid förnyande av protesen begärs en betalningsförbindelse från den egna hälsocentralen. Protesen är avgiftsfri för patienten, och den kan förnyas med ca 2 års mellanrum, eller vid behov. Föreningens rådgivningsskötare ansvarar för utprovning av protesen och rådgivning kring den.

Till protesutprovningen bör man boka tid på förhand, tel. 010 843 6008.

 

Du får gärna utvärdera bröstprotestjänsten!

Tryck här för att komma till utvärderingsblanketten. Blanketten går att fylla i endast en gång.