Gå direkt till innehållet

Testamentdonation

Ett testamente kan du göra själv. Det är dock bra att anlita en expert vid upprättandet av ett testamente, eftersom det ska fylla vissa formkrav. Experter är t.ex. jurister och notarier.

Berättigande att upprätta ett testamente

 • En myndig person, dvs. en person som fyllt 18 år, är berättigad att upprätta ett testamente.
 • Testatorn ska vara vid sina sinnens fulla bruk, eftersom testatorns mentala tillstånd vid tidpunkten för upprättandet av testamentet är avgörande.
 • Man måste alltid upprätta ett testamente personligen, ingen kan befullmäktiga en annan person att upprätta ett testamente.
 • Testamentet ska upprättas efter moget övervägande, eftersom det entydigt uttrycker den sista viljan. Ingen påtryckning på testatorn får utövas utifrån.
 • Man kan endast testamentera sin egendom till en fysisk eller juridisk person, såsom en förening eller fond.

Att upprätta ett testamente

 • Ett testamente ska vara skriftligt, det ska undertecknas och dess riktighet ska intygas. Man kan skriva testamentet själv eller låta någon annan skriva det.
 • Någon annan kan skriva texten i testamentet, men sin underskrift ska testatorn alltid skriva själv.
 • Datumet är ovillkorligt.
 • Det är bra att göra två kopior av testamentet. Det ena sparas hos testatorn och det andra förs till ett bankfack.

Vittnen

 • Ett testamente ska alltid ha minst två vittnen som samtidigt är på plats och intygar riktigheten av testatorns underskrift.
 • Ett vittne ska ha fyllt 15 år och hon eller han ska förstå vad det innebär att upprätta ett testamente.
 • Vittnet ska kunna bedöma testatorns mentala tillstånd.
 • Vittnet får inte vara nära släkt till testatorn.
 • Vittnet själv eller hennes eller hans nära släkting får inte ha nytta av testamentet.

Mera information om testamentdonationer får du av föreningens verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 050 056 0151 eller e-post markku.suoranta(at)botniacancer.fi