Gå direkt till innehållet

Palliativ hemsjukvård

Palliativ vård innebär symtomatisk vård som patienten får hemma med hänsyn till hennes eller hans människovärde och respekt för de närstående. Österbottens Cancerförening erbjuder palliativ hemsjukvård.

Palliativ hemvård

Vår sjukskötare besöker patienten vid behov, tar hand om medicineringen, stöder och ger råd.

Syftet är att den som insjuknat i en obotlig sjukdom får känna sig så symtomfri och trygg som möjligt och att hennes eller hans närstående klarar av sin stora förlust.

Österbottens Cancerförening har tre hemsjukskötare som ger palliativ vård. De arbetar inom följande kommuner:

  • Malax, Korsnäs, Kaskö, Närpes, Kristinestad, mera information Yvonne Wikström, tel. 050 5920 668
  • Jakobstad, mera information Christine Kung, tel. 050 343 5298
  • Karleby och Kronoby, mera information Monika Kolppanen, tel. 050 469 3553

Läs mer om palliativ vård

Pallitiva stödpersoner

Våra palliativa stödpersoner är utbildade frivilligarbetare, som vill hjälpa och stöda cancerpatienter i det palliativa vårdstadiet, samt deras anhöriga. Stödpersonen ersätter inte professionell vårdpersonal eller stödet från närstående, utan kompletterar det. Stödpersonerna jobbar alltid på patientens villkor och erbjuder lugn närvaro och stöd. Genom stödpersonen får de anhöriga möjlighet till en stunds vila, eller en samtalspartner, med vilken man kan ventilera känslor.

Stödpersonen förbinder sig till kontinuerligt lärande, till fortbildning, arbetshandledning och tystnadsplikt.

Stödpersonen träffar patienten och de anhöriga där vården sker; i hemmet eller vid en vårdinstans. De palliativa stödpersonerna besöker också avdelningarna i Seinäjoki, Vasa, Jakobstad och Karleby varje vecka.

Om du önskar en stödperson till dig själv eller en anhörig, kontakta koordinatorn för frivilligarbete tel. 050 478 4114, eller via länken:

Jag vill ha en stödperson