Palliativ hemsjukvård

Palliativ vård innebär symtomatisk vård som patienten får hemma med hänsyn till hennes eller hans människovärde och respekt för de närstående. Österbottens Cancerförening erbjuder palliativ hemsjukvård.

Vår sjukskötare besöker patienten vid behov, tar hand om medicineringen, stöder och ger råd.

Syftet är att den som insjuknat i en obotlig sjukdom får känna sig så symtomfri och trygg som möjligt och att hennes eller hans närstående klarar av sin stora förlust.

Österbottens Cancerförening har fyra hemsjukskötare som ger palliativ vård. De arbetar inom följande kommuner:

  • Malax, Korsnäs, Kaskö, Närpes, Kristinestad, mera information Yvonne Wikström, tel. 010 8436 014
  • Jakobstad, mera information Christine Kung, tel. 010 8436 011
  • Karleby och Kronoby, mera information Monika Kolppanen, tel. 010 8436 009

Läs mer om palliativ vård