Gå direkt till innehållet

Vetenskaplig verksamhet

Via fonder för medicinsk forskning stöder föreningen cancerforskning som är av betydelse för det området där föreningen är verksam, dvs. i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och i de österbottniska landskapen. Vi delar även ut resebidrag för medicinska och vårdvetenskapliga studier och forskning med anknytning till cancer.

Information om ansökningstiderna och anvisningar om hur man ansöker om forskningsstipendier och resebidrag ges separat.

Information samt ansökningsblankett finns här.