Gå direkt till innehållet

I organisationer finns det stor oro för människor

Nyheterna om regeringens ramförhandlingar angående finansieringen av social- och hälsovårdsorganisationer var oroande. Besluten som berör finansieringen från STEA-bidrag riskerar att lämna många människor utan de kostnadsfria och tillgängliga tjänster som organisationerna erbjuder.

Besluten som fattades under ramförhandlingarna accelererar och ökar de redan planerade nedskärningarna i regeringsprogrammet. Trots att parlamentets överenskommelse från 2022 säkrade finansieringen för social- och hälsovårdsorganisationer fram till 2026, beslutades det under ramförhandlingarna att tidigarelägga dessa nedskärningar till 2025. År 2027 kommer bidragen att minska med cirka en tredjedel jämfört med i år. Tidigareläggandet av dessa nedskärningar tvingar organisationer att minska sin verksamhet, vilket oundvikligen lämnar vissa behövande utan nödvändigt stöd.

Vad innebär besluten som fattades under ramförhandlingarna för Österbotten? Till exempel detta: Österbottens Kriscenter ”Valo” har beräknat att 170 personer kommer att stå utan krishjälp på grund av nedskärningarna. Dessutom kommer 70 unga att bli utan svar i ”Sekasin”-chatten och 50 vuxna i ”Solmussa”-chatten. Det kommer att finnas färre självhjälpsgrupper för personer med minnessjukdomar och deras familjer i framtiden. Österbottens Cancerförening oroar sig för volontärer och det stöd de ger. Vem kommer att erbjuda stöd eller bli en stödperson för palliativ vård i framtiden, om det inte längre finns en organisation som koordinerar frivilligarbete och utbildar volontärer?

Samtidigt som nedskärningarna i STEA-finansieringen hotar organisationernas verksamhet hotar andra minskningar. Till exempel har stödet från välfärdsregioner och kommuner minskat. Organisationernas egna insamlingsinsatser försvåras också då det under ramförhandlingarna bestämdes att lämna social- och hälsovårdsorganisationer utanför donationsavdragets utvidgningar, vilket gynnar andra sektorer så som ungdoms-, idrotts- och barnorganisationer.

Organisationernas gemensamma oro är: Vem kommer att ta hand om de mest sårbara och hjälp behövande i framtiden? Att skära i finansieringen från organisationer ökar belastningen på offentliga social- och hälsovårdstjänster. De tjänster som säljs av privata tjänsteleverantörer är inte lika tillgängliga för alla medborgare som det stöd som organisationer erbjuder.

I vårt landskap och i övriga Finland spelar organisationer en nyckelroll för att skapa trygghet och stöd för dem som behöver det mest. Hela Finland drar nytta av organisationernas verksamhet.

Kirsi Ikäheimonen, Vasa Settlementtförening

Tuula Jäntti, Österbottens föreningar

Henna Minkkinen, Vasanejdens Minnesförening, Österbottens Minneslot

Anne Salovaara-Kero, MIELI Psykisk hälsa Österbotten rf –  Österbottens kriscenter Valo

Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening ry