Gå direkt till innehållet

Hälsofrämjande arbete

Förebyggandet av cancer och det hälsofrämjande arbetet hör till våra kärnuppgifter. Vi ger handledning i sunda levnadsvanor för att förebygga cancer och hjälpa dem som redan insjuknat. Vi vill också fästa uppmärksamhet vid tidig upptäckt av cancer.

Dina levnadsvanor har betydelse för hur du mår och orkar. Våra sjukskötare hjälper dig att följa sunda levnadsvanor. Genom att ge råd om hur man kan ändra sina levnadsvanor kan vi förebygga cancer och återfall av cancer samt snabba upp tillfrisknandet hos dem som redan insjuknat.

Hos Österbottens Cancerförening får du

Du kan ta kontakt med vår  expert inom hälsofrämjande: Lea Vinkanharju tel. 050 581 5860 eller lea.vinkanharju@botniacancer.fi

Vi ordnar evenemang om förebyggande av cancer och sunda levnadsvanor för allmänheten. Mera information om dessa evenemang hittar du på Aktuellt. Du kan också inbjuda vår sjukskötare till din arbetsplats, till din skola eller någon annanstans där det finns intresse för att få en föreläsning om cancer och förebyggande av cancer.

Hälsofrämjande arbete utförs tillsammans med andra aktörer.

Mera information om förebyggandet av cancer och det hälsofrämjande arbetet