Gå direkt till innehållet

Minnesdonation

Du kan hedra minnet av den avlidna genom att göra en minnesdonation till Österbottens Cancerförening. Med en gemensam insamling kan man i stället för blommor eller enskilda adresser stödja arbetet inom Österbottens Cancerförening. Kontakta verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 050 056 0151  ifall ni vill starta en minnesinsamling, så vi vet att samla upp namnen på dem som betalar in.

Minnesdonationen kan betalas på kontonummer: Vasa Andelsbank FI81 5670 0850 1752 07.

I meddelandefältet kan du skriva namnet på personen vars minne du vill hedra med din donation. På så sätt kan vi meddela den totala donationssumman och namnen på donatorerna till de anhöriga.