Gå direkt till innehållet

Minnesdonation

Du kan hedra minnet av den avlidna genom att göra en minnesdonation till Österbottens Cancerförening. Med en gemensam insamling kan man i stället för blommor eller enskilda adresser stödja arbetet inom Österbottens Cancerförening. Kontakta verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 050 056 0151  ifall ni vill starta en minnesinsamling, så vi vet att samla upp namnen på dem som betalar in.

Minnesdonationen kan betalas på kontonummer: Vasa Andelsbank FI81 5670 0850 1752 07.

I annonsen kan du uppmana att i meddelandefältet skriva namnet på den person vars minne hedras med donationen. På så sätt kan vi identifiera dem och informera anhöriga om det totala beloppet av donationerna och namnen på dem som deltog i minnesdonationen.