Rehabiliteringskurser

Genom rehabiliteringskurserna stöder Österbottens Cancerförening cancerpatienternas återgång till livet efter sjukdomen.

Österbottens cancerförening erbjuder rehabiliteringskurser finansierade av Social- och hälsovårdsministeriet via Veikkaus. Till rehabiliteringskurserna väljer vi rehabiliteringspatienter som redan är i slutskedet av första linjens behandling eller vilkas behandling är i uppföljningsskedet. Den lämpliga tidpunkten är ofta ungefär 1–2 år efter insjuknandet. Tidpunkten beror dock på den individuella situationen.

Dessutom erbjuder vi FPAs kurser på Härmä rehabcenter. Alla kurser är avgiftsfria för deltagarna.

Öppen rehabilitering

ATT LÄRA SIG LEVA I NUET – CANCERSITUATIONEN SOM LIVSFÖRÄNDRING

för nydiagnostiserade cancerpatienter samt närstående

 

”Kan på ett bättre sätt diskutera svåra saker med partnern. Vågar visa mina svaga sidor. Bättre förståelse i relationen.”

”Förbättra förmågan att kommunicera och lösa problem tillsammans.”

”Varje kväll hade sina guldkorn, och man förstod att man inte var ensam med sina tankar och känslor.”

Kursens innehåll:

  • Varför har jag fått cancer? Med vilka påverkningar?
  • Jag har förändrat mig…
  • Kris och relationer
  • Våra olika roller…
  • Parförhållandet
  • Hur gå vidare i livet?

Till rehabiliteringen kan du ansöka kontinuerligt med STEA:s blankett för rehabilitering, finns att få på Cancerföreningen eller www.cancer.fi

Ansökningarna skickas till Österbottens Cancerförening rf, Nedre torget 3, 65100 Vasa. Din ansökan tas i beaktande och vi tar personligen kontakt med dig.

Rehabiliteringen är kostnadsfri för kursdeltagarna. Rehabiliteringen bekostas delvis med  STEA:s och Österbottens Cancerförening rf:s medel.

Förfrågningar sjukskötare Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006

Ansökningsblankett

 

FPA-kurser på Härmä rehabiliteringsscenter

18-22.2.2019 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns). FPA kurs 70768.
Ansökningarna skickas direkt till lokala FPA.

13.5-17.5.2019 Parkurs för bröstcancerpatienter (ingen åldersgräns). FPA kurs 70822
Ansökningarna skickas direkt till lokala FPA.

21-25.10.2019 Parkurs för cancerpatienter (ingen åldersgräns). FPA kurs 70835
Ansökningarna skickas direkt till lokala FPA.

7-11.10.2019 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns). FPA kurs nummer 75496
Ansökningarna skickas direkt till lokala FPA.

Mera information Nina Karlsberg (Härmä rehabilitering) tel. 06 483 1490 eller Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006

Ansökningsblankett FPA rehabilitering (pdf)
Ansökan skickas till Fpa, senast sex veckor innan kursen startat. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Mera information om kurser

Vad är anpassningsträning?

Andra anpassningskurser som Cancerorganisationerna erbjuder

Du kan också söka till andra anpassningskurser som Cancerorganisationerna eller Fpa erbjuder. Kurserna ordnas runt omkring i Finland.

Kursutbudet hittar du här