Gå direkt till innehållet

Rehabiliteringskurser

Genom rehabiliteringskurserna stöder Österbottens Cancerförening cancerpatienternas återgång till livet efter sjukdomen.

Österbottens cancerförening erbjuder rehabiliteringskurser finansierade av Social- och hälsovårdsministeriet via Veikkaus. Till rehabiliteringskurserna väljer vi rehabiliteringspatienter som redan är i slutskedet av första linjens behandling eller vilkas behandling är i uppföljningsskedet. Den lämpliga tidpunkten är ofta ungefär 1–2 år efter insjuknandet. Tidpunkten beror dock på den individuella situationen.

Dessutom erbjuder vi FPAs kurser på Härmä rehabcenter. Alla kurser är avgiftsfria för deltagarna.

Öppen rehabilitering

ATT LÄRA SIG LEVA I NUET – CANCERSITUATIONEN SOM LIVSFÖRÄNDRING

för nydiagnostiserade cancerpatienter samt närstående

 

”Kan på ett bättre sätt diskutera svåra saker med partnern. Vågar visa mina svaga sidor. Bättre förståelse i relationen.”

”Förbättra förmågan att kommunicera och lösa problem tillsammans.”

”Varje kväll hade sina guldkorn, och man förstod att man inte var ensam med sina tankar och känslor.”

Läs om Anna-Leena och Pekka Melleris upplevelser av den öppna rehabiliteringen i Vasa

Kommande kurser

VASA Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga

Livet här och nu – cancersituationen som livsförändring.

Tid och plats: 2.9-7.10.2021, 6 gånger á 3 h/vecka kl. 17-20, på centralbyrån, Nedre torget 3, Vasa.

Ansökningstiden är kontinuerlig. Om du är intresserad och vill ha närmare uppgifter kontakta vår sjukskötare tel. 010 8436 003. Rehabiliteringen är kostnadsfri för kursdeltagarna.

JAKOBSTAD Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga

Tid: 12.4-17.5.2021
Ansökningarna skickas till Österbottens Cancerförening rf, Mannerheimplatsen 5, 67100 Karleby. Din ansökan tas i beaktande och vi tar personligen kontakt med dig.
Förfrågningar Ulrika Österblad tel. 010 843 6008 eller Christine Kung tel. 010 843 6011.

Kursens innehåll:

  • Varför har jag fått cancer? Med vilka påverkningar?
  • Jag har förändrat mig…
  • Kris och relationer
  • Våra olika roller…
  • Parförhållandet
  • Hur gå vidare i livet?

Till rehabiliteringen kan du ansöka kontinuerligt.

Rehabiliteringen är kostnadsfri för kursdeltagarna.

 

Rehabiliteringkurser

på Härmä rehabiliteringscenter

Mera information fås av Nina Karlsberg (Härmä rehabilitering) tel. 050 370 5044 eller Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006

Kommande rehabiliteringskurser

Parkurs för patienter med obotlig cancer och deras närstående
Kursen ger er verktyg att hitta era egna resurser och sätt att leva i vardagen trots obotlig cancer. Ni får information från experter samt kamratstöd från andra i liknande situation.
Tid: 12-15.4.2021
Plats: Härmän Kuntokeskus
Arrangör: Österbottens Cancerförening

Ansökningsblankett FPA rehabilitering (pdf)
Ansökan skickas till Fpa, senast sex veckor innan kursen startar. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Mera information om kurser

Vad är rehabilitering?

Andra rehabiliteringskurser som Cancerorganisationerna erbjuder

Du kan också söka till andra rehabiliteringskurser som Cancerorganisationerna eller Fpa erbjuder. Kurserna ordnas runtom i Finland.

Kursutbudet hittar du här