Gå direkt till innehållet

Kurser som stöder rehabilitering

Österbottens Cancerförening vill stöda rehabiliteringen hos personer insjuknat i cancer. Vi anordnar rehabiliteringskurser finansierade av FPA tillsammans med Härmä rehabcenter, kurserna stöder patientens rehabilitering. Österbottens Cancerförening anordnar också egna kurser, både som öppna kurser och som internatkurser.

Livet här och nu – cancersituationen som livsförändring

En kurs för nydiagnostiserade cancerpatienter och deras närstående

En partners insjuknande och att leva med cancer innebär en kris, vilket förbrukar bådas kraftresurser. Förhållandet blir prövat då cancern tar krafterna av den ena parten, och den andra parten mitt i allt hamnar att bära den andra. I den här kursen fokuserar vi på att hitta kraftresurserna i parförhållandet då en cancersjukdom förändrar livet. En viktig del av kursen är kamratstöd av andra i liknande situationer.

Ämnesområden:

  • Varför har jag insjuknat i cancer? Med vilka påverkningar?
  • Jag har förändrats…
  • Kris och relationer
  • Våra olika roller…
  • Parförhållandet
  • Hur gå vidare i livet?

Gruppen samlas totalt sex gånger med ungefär en veckas mellanrum på vardagskvällar, tre timmar åt gången. Kursen är avgiftsfri för deltagarna. Kursen har en kontinuerlig ansökan, mera information får du av våra rådgivningsskötare.

Deltagares upplevelser av kursen:

”Kan på ett bättre sätt diskutera svåra saker med partnern. Vågar visa mina svaga sidor. Bättre förståelse i relationen.”
”Förbättra förmågan att kommunicera och lösa problem tillsammans.”
”Varje kväll hade sina guldkorn, och man förstod att man inte var ensam med sina tankar och känslor.”

Kommande kurser:

Se i vår händelsekalender för mera uppgifter

När cancern inte går att bota-individuell kurs


För cancerpatienter, då sjukdomen inte går att bota

8-11.4.2024, i  Härmä rehab

Målsättningen med kursen är att ge verktyg åt kursdeltagarna att hitta egna resurser att klara av den förändrade livssituationen. Kursdeltagarna får verktyg för att klara av vardagens utmaningar och får hjälp att hantera känslorna. Kursen innehåller information tex. om cancer, behandlingar, hjälpmedel och näring.  Kamratstödet är en viktig del i kursen.

Kursen är kostnadsfri för deltagarna, endast resekostnaderna står deltagaren för själv.

Mera information och ansökningsinstruktioner: Christine Kung tel 050-3435 298, christine.kung@botniacancer.fi

 

Tillsammans i sorgen-kurs


För dig som har förlorat din make/maka i cancer

6-9.5 2024 i Alskat lägergård

Kursens målsättning är att hjälpa änkan/änklingen att orka vidare i livet med egna resurser och att få kamratstöd i den svåra livssituationen. Kursen innehåller diskussioner, musik,  konstterapi, avslappning och gemenskap med andra i likadan livssituation.

Kursen är kostnadsfri för deltagarna, endast resekostnaderna står deltagaren för själv. Boende i enpersonsrum.

Du kan ansöka till kursen via denna länk.

Mera information: Jenni Paloniemi 050 4431081 eller jenni.paloniemi@botniacancer.fi

 

Andra kurser som Cancerorganisationerna erbjuder

Du kan också söka till andra rehabiliteringskurser som Cancerorganisationerna erbjuder. Kurserna ordnas runtom i Finland.

Kursutbudet hittar du här

KELA-rehabiliteringskurser i Härmä Rehab

Vår samarbetspartner Härmä Rehab anordnar FPA:s anpassningsträningskurser för personer över 18 år som insjuknar i cancer. Aktuella uppgifter och ansökningsinstruktioner för dessa kurser hittar du på Härmä Rehabs nätsidor.

Mera information får du av våra rådgivningsskötare eller direkt från Härmä Rehab: Jessica Havulehto tel. 050 516 0360 eller jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi