Gå direkt till innehållet

Kurser som stöder rehabilitering

Österbottens Cancerförening vill stöda rehabiliteringen hos personer insjuknat i cancer. Vi anordnar rehabiliteringskurser finansierade av FPA tillsammans med Härmä rehabcenter, kurserna stöder patientens rehabilitering. Österbottens Cancerförening anordnar också egna kurser, både som öppna kurser och som internatkurser.

 

Livet här och nu – cancersituationen som livsförändring

En kurs för nydiagnostiserade cancerpatienter och deras närstående

En partners insjuknande och att leva med cancer innebär en kris, vilket förbrukar bådas kraftresurser. Förhållandet blir prövat då cancern tar krafterna av den ena parten, och den andra parten mitt i allt hamnar att bära den andra. I den här kursen fokuserar vi på att hitta kraftresurserna i parförhållandet då en cancersjukdom förändrar livet. En viktig del av kursen är kamratstöd av andra i liknande situationer.

Ämnesområden:

  • Varför har jag insjuknat i cancer? Med vilka påverkningar?
  • Jag har förändrats…
  • Kris och relationer
  • Våra olika roller…
  • Parförhållandet
  • Hur gå vidare i livet?

Gruppen samlas totalt sex gånger med ungefär en veckas mellanrum på vardagskvällar, tre timmar åt gången. Kursen är avgiftsfri för deltagarna. Kursen har en kontinuerlig ansökan, mera information får du av våra rådgivningsskötare.

Deltagares upplevelser av kursen:

”Kan på ett bättre sätt diskutera svåra saker med partnern. Vågar visa mina svaga sidor. Bättre förståelse i relationen.”
”Förbättra förmågan att kommunicera och lösa problem tillsammans.”
”Varje kväll hade sina guldkorn, och man förstod att man inte var ensam med sina tankar och känslor.”

Kommande kurser:

Vasa: Livet här och nu – cancersituationen som en livsförändring, för nyinsjuknade cancerpatienter och deras närstående.
Tid: Hösten 2022, exakt tidpunkt meddelas senare.
Plats: Nedre torget 3, fjärde våningen, Vasa.

Kontakta vår sjukskötare Jenni Paloniemi tel. 050 443 1081 om du är intresserad.

 

Jakobstad: Livet här och nu – cancersituationen som en livsförändring, för nyinsjuknade cancerpatienter och deras närstående.
Tid: Hösten 2022, exakt tidpunkt meddelas senare.
Plats: Mannerheimplatsen 5, 67100 Karleby

Kontakta våra sjukskötare Ulrika Österblad tel. 050 443 1107 eller Christine Kung tel. 050 343 5298 om du är intresserad.

 

Weekend för unga vuxna

Tid: 5-7.8.2022
Plats: Norrvalla
Arrangör: Österbottens Cancerförening

Målsättningen med weekenden är att

  • Få kamratstöd
  • Möjlighet att ventileratankarna om vad allt insjuknandet inneburit
  • Hur det har påverkat egna identiteten, relationerna och vardagen
  • För dej som är 18-35 år

Förfrågningar Christine Kung tel. 050 343 5298, Ulrika Österblad tel. 050 4431107

Andra kurser som Cancerorganisationerna erbjuder

Du kan också söka till andra rehabiliteringskurser som Cancerorganisationerna erbjuder. Kurserna ordnas runtom i Finland.

Kursutbudet hittar du här

KELA-rehabiliteringskurser i Härmä Rehab

Vår samarbetspartner Härmä Rehab anordnar FPA:s anpassningsträningskurser för personer över 18 år som insjuknar i cancer. Aktuella uppgifter och ansökningsinstruktioner för dessa kurser hittar du på Härmä Rehabs nätsidor: Härmä Rehab – Kurser för personer med cancer

Mera information får du av våra rådgivningsskötare eller direkt från Härmä Rehab: Jessica Havulehto tel. 050 516 0360 eller jessica.havulehto@harmankuntoutus.fi