Gå direkt till innehållet

Rehabiliteringskurser

Genom rehabiliteringskurserna stöder Österbottens Cancerförening cancerpatienternas återgång till livet efter sjukdomen.

Österbottens cancerförening erbjuder rehabiliteringskurser finansierade av Social- och hälsovårdsministeriet via Veikkaus. Till rehabiliteringskurserna väljer vi rehabiliteringspatienter som redan är i slutskedet av första linjens behandling eller vilkas behandling är i uppföljningsskedet. Den lämpliga tidpunkten är ofta ungefär 1–2 år efter insjuknandet. Tidpunkten beror dock på den individuella situationen.

Dessutom erbjuder vi FPAs kurser på Härmä rehabcenter. Alla kurser är avgiftsfria för deltagarna.

Öppen rehabilitering

ATT LÄRA SIG LEVA I NUET – CANCERSITUATIONEN SOM LIVSFÖRÄNDRING

för nydiagnostiserade cancerpatienter samt närstående

 

”Kan på ett bättre sätt diskutera svåra saker med partnern. Vågar visa mina svaga sidor. Bättre förståelse i relationen.”

”Förbättra förmågan att kommunicera och lösa problem tillsammans.”

”Varje kväll hade sina guldkorn, och man förstod att man inte var ensam med sina tankar och känslor.”

Läs om Anna-Leena och Pekka Melleris upplevelser av den öppna rehabiliteringen i Vasa

Kommande kurser

VASA Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga

Livet här och nu – cancersituationen som livsförändring.

7.9-12.10.2020, vi träffas 6 gånger á 3 h/vecka kl. 17-20, på centralbyrån, Nedre torget 3, Vasa.
Ansök med STEA:s blankett. Ansökningstiden är kontinuerlig. Ansökningarna skickas till Österbottens Cancerförening rf, Nedre torget 3, 65100 Vasa. Din ansökan tas i beaktande och vi tar personligen kontakt med dig.
Förfrågningar Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006

KARLEBY Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga

Tid och plats: 31.8, 7.9, 14.9, 21.9, 28.9 och 5.10 kl 17-20, på rådgivningsbyrån, Mannerheimplatsen 5, Karleby.
Ansökningarna skickas till Österbottens Cancerförening rf, Mannerheimplatsen 1, 67100 Karleby. Din ansökan tas i beaktande och vi tar personligen kontakt med dig.
Förfrågningar Ulrika Österblad 010 843 6008 och Christine Kung 010 843 6011.

Kursens innehåll:

  • Varför har jag fått cancer? Med vilka påverkningar?
  • Jag har förändrat mig…
  • Kris och relationer
  • Våra olika roller…
  • Parförhållandet
  • Hur gå vidare i livet?

Till rehabiliteringen kan du ansöka kontinuerligt med STEA:s blankett för rehabilitering, som finns att få på Cancerföreningen eller alltomcancer.fi

Rehabiliteringen är kostnadsfri för kursdeltagarna. Rehabiliteringen bekostas delvis med  STEA:s och Österbottens Cancerförening rf:s medel.

Förfrågningar sjukskötare Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006

Ansökningsblankett

 

FPA-kurser på Härmä rehabiliteringsscenter

24-28.8 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns) Fpa:s kurs 75091
Ansökningarna skickas direkt till Fpa

7-11.9 Parkurs för bröstcancerpatienter (ingen åldersgräns) Fpa:s kurs 75136
Ansökningarna skickas direkt till Fpa

19-23.10 Parkurs för cancerpatienter (ingen åldersgräns) Fpa:s kurs 75149
Ansökningarna skickas direkt till Fpa

16-20.11 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns) Fpa:s kurs 75497
Ansökningarna skickas direkt till Fpa

Mera information fås av Nina Karlsberg (Härmä rehabilitering) tel. 050 370 5044 eller Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006

Ansökningsblankett FPA rehabilitering (pdf)
Ansökan skickas till Fpa, senast sex veckor innan kursen startar. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Mera information om kurser

Vad är anpassningsträning?

Andra anpassningskurser som Cancerorganisationerna erbjuder

Du kan också söka till andra anpassningskurser som Cancerorganisationerna eller Fpa erbjuder. Kurserna ordnas runt omkring i Finland.

Kursutbudet hittar du här