Rehabiliteringskurser

Genom rehabiliteringskurserna stöder Österbottens Cancerförening cancerpatienternas återgång till livet efter sjukdomen.

Österbottens cancerförening erbjuder rehabiliteringskurser finansierade av Social- och hälsovårdsministeriet via Veikkaus. Till rehabiliteringskurserna väljer vi rehabiliteringspatienter som redan är i slutskedet av första linjens behandling eller vilkas behandling är i uppföljningsskedet. Den lämpliga tidpunkten är ofta ungefär 1–2 år efter insjuknandet. Tidpunkten beror dock på den individuella situationen.

Dessutom erbjuder vi FPAs kurser på Härmä rehabcenter. Alla kurser är avgiftsfria för deltagarna.

Öppen rehabilitering

Öppen rehabilitering för svenskspråkiga cancerpatienter ordnas nästa gång under hösten 2017.

Kursens innehåll:

  • Varför har jag fått cancer? Med vilka påverkningar?
  • Jag har förändrat mig…
  • Kris och relationer
  • Våra olika roller…
  • Förändring och anpassning
  • Hur gå vidare i livet?

Aktuella kursstarter:
VASA
Öppen rehabilitering för dig som insjuknat i cancer, och närstående. Tidpunkt 19.9-24.10.2017 kl 17-20. Vi träffas sex gånger á 3 timmar i Loftets utrymmen.
Är du intresserad av att delta, kontakta Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 8436 006 eller via e-post förnamn@botniacancer.fi

Ansökningsblankett till öppen rehabilitering (pdf)

Ansökan skickas till Österbottens Cancerförening

Övriga kurser

25-28.9.2017 Parkurs för patienter med kronisk cancer, hålls på Alskathemmet, Vasa.  Ansökningen skickas till Österbottens Cancerförening, senast 11.9.2017.
För mer information och ansökningsblankett, ring tel. 0108436006

FPA-kurser på Härmä rehabiliteringsscenter

20-24.3 Parkurs för prostatacancerpatienter (ingen åldersgräns). FPA kurs 67464.
Ansökningarna skickas direkt till lokala FPA.

29.5-2.6 Parkurs för bröstcancerpatienter (ingen åldersgräns). FPA kurs 67480
Ansökningarna skickas direkt till lokala FPA.

16-20.10 Parkurs för cancerpatienter (ingen åldersgräns). FPA kurs 67426
Ansökningarna skickas direkt till lokala FPA.

Mera information Nina Karlsberg (Härmä rehabilitering) tel. 06 483 1490 eller Heli Printz tel. 010 843 6003

Ansökningsblankett FPA rehabilitering (pdf)
Ansökan skickas till Fpa, senast sex veckor innan kursen startat. Till ansökan bifogas ett B-utlåtande av läkaren och en eventuell rehabiliteringsplan.

Mera information om kurser

Vad är anpassningsträning?

Andra anpassningskurser som Cancerorganisationerna erbjuder

Du kan också söka till andra anpassningskurser som Cancerorganisationerna eller Fpa erbjuder. Kurserna ordnas runt omkring i Finland.

Kursutbudet hittar du här