Gå direkt till innehållet

Vikarie för palliativ sjukskötare

 

Österbottens Cancerförening är en patientorganisation som verkar i alla tre österbottniska landskap. Vår målsättning är att kunna garantera österbottningarna en god livskvalitet utan cancer och trots cancer. Mer information om vår verksamhet hittar du på adressen www.botniacancer.fi.

Nu lediganslår vi en tjänst som

VIKARIE FÖR PALLIATIV SJUKSKÖTARE

till området Malax-Korsnäs-Närpes-Kaskö-Kristinestad för vår samarbetspartner Österbottens välfärdsområde.

Start enligt överenskommelse. Preliminärt till slutet av året med möjlighet till förlängning. Även deltidsarbete möjlig.

Vi förutsätter sjukskötar- eller hälsovårdarbehörighet. Som fördel räknas erfarenhet av palliativ vård eller motsvarande utbildning. Arbetet förutsätter att man behärskar de båda inhemska språken.

Tilläggsinformation om tjänsten hittas på föreningens hemsida www.botniacancer.fi. Förfrågningar Christine Kung tel. 050 343 5298.

Fritt formulerade ansökningar med löneanspråk skickas senast 31.5 till christine.kung@botniacancer.fi .