Gå direkt till innehållet

Motionsgrupper

Man kan tryggt motionera under alla skeden av cancerbehandlingen, och motion är en viktig del av rehabiliteringen.

Motionen ger snabbt effekt. Motionen höjer humöret, lindrar smärta och ökar välmåendet. Motionsutövande främjar cancerpatienters fysiska funktionsförmåga, stärker konditionen och kan som bäst minska utmattning och ångest, och förbättra livskvaliteten.

Motionen kan också i någon mån motverka uppkomsten av behandlingsskador, och kan hjälpa en att klara av cancern. Undersökningar har visat att motion minskar risken för återfall, och förlänger patienternas livstid.

Vasa

Jakobstad

Karleby

Motionspass för cancerpatienter

Österbottens Cancerförening ordnar motionspass på distans för cancerpatienter tillsammans med Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Satakunnan Syöpäyhdistys och västra cancercentret FICAN West.

Det erbjuds olika motionspass, som du enkelt kan delta i genom Zoom-programmet. Motion har en stor inverkan på välmåendet såväl under som efter behandlingarna. Motion främjar rehabiliteringen efter cancer, eftersom behandlingarna kan utföras som planerat då grundkonditionen upprätthålls. Motion försnabbar också återhämtningen efter behandlingar och minskar på biverkningar såsom trötthet och håglöshet samt försvagat balanssinne och skelett. Motion minskar sannolikheten för att cancern förnyar sig och kan förlänga livet. Delta alltså i motionspassen ensam eller tillsammans med en närstående.

Motionspassen är ungefär en halvtimme långa, du kan lägga till motion i vardagen så gott som obemärkt – motionera mellan hushållssysslor eller utöva pausgympa i arbetet. Genom att delta i motionspassen når du enkelt upp till den rekommenderade motionsmängden. Motionspassen är kostnadsfria och du kan bjuda med en närstående att delta i dem.

Motionspassen finns tillgängliga två veckor åt gången, en ny video laddas upp med två veckors mellanrum fram till 3.6.22.

Välkommen med!