Gå direkt till innehållet

De lokala klubbarna ordnar träffar där de insjuknade och deras närstående kan träffa varandra. Tillsammans med Österbottens Cancerförening ordnar klubbarna mångsidig rekreationsverksamhet och evenemang. Utöver detta erbjuder Österbottens Cancerförening professionellt ledd kamratstödsverksamhet för olika målgrupper (patienter, anhöriga, olika diagnoser). Om du känner behov av kamratstöd, kontakta cancerföreningens närmaste rådgivningsbyrå eller kontor.