Bildkonstterapi

Bildkonstterapin erbjuder möjlighet att genom färger och former uttrycka erfarenheter och känslor. Bilden kan berätta det som kan vara svårt att säga med ord.

Genom skapande arbete i grupp, kan bildkonsten ge styrka att hitta den inre kraften. Vi ordnar bildkonstterapigrupper på våra olika verksamhetsorter. Följ informationen i vår Händelsekalender på startsidan, eller annonsering i lokaltidningarnas föreningsspalt.

VASA

Färger ger energi, bildkonstterapi med konstterapeut Anne Backels
Infokväll to 7.9.2017 kl 17.30-19.00

Gruppen samlas 10 gånger mellan 14.9.-16.11.2017 i cancerföreningens utrymmen på Nedre torget 3, 4 våningen.

Info och anmälan: tel. 010 8436 006