Gå direkt till innehållet

Tobaksavvänjning

Det effektivaste sättet att förebygga cancer är att inte röka. Även många som redan insjuknat har nytta av att sluta röka.

Läs mera om de skador som rökningen orsakar

Österbottens Cancerförening ordnar tobaksavvänjningskurser. Avvänjningsgrupperna organiseras på arbetsplatser på beställning.

Vi erbjuder gratis stöd vid avvänjning från tobak för gravida kvinnor och deras partner.

Mera information tel. 010 843 6003.