Donera

Du kan stödja verksamheten hos Österbottens Cancerförening med olika donationer – också en liten donation är värdefull. Tack vare donationerna kan vår förening göra långsiktigt och förstklassigt arbete till förmån för cancerpatienter och deras närstående.

Du kan donera en valfri summa på kontot FI81 5670 0850 1752 07 (Vasa Andelsbanks kontonummer) eller göra en bemärkelsedags-, minnes- eller testamentdonation.

 

Fråga om donationer

För att få mera information om donationer ring tel. 010 843 6005 eller skicka e-post till markku.suoranta@botniacancer.fi

Minnesdonation

Bemärkelsedagsdonation

Testamentdonation

Insamlingar

Vi är tacksamma för varje donation som stöder vårt arbete mot cancer!

 

Även de medlemsavgifter som privatpersonerna betalar in har stor betydelse för finansieringen av verksamheten. Medlemsavgiften uppgår till 24 € per år. Det är lätt att bli medlem via vår webbsida.

Bli medlem