Gå direkt till innehållet

Donera

Du kan stödja verksamheten hos Österbottens Cancerförening med olika donationer – också en liten donation är värdefull. Tack vare donationerna kan vår förening göra långsiktigt och förstklassigt arbete till förmån för cancerpatienter och deras närstående.

Donera

Du kan donera en valfri summa på kontot FI81 5670 0850 1752 07 (Vasa Andelsbanks kontonummer, BIC-kod: OKOYFIHH) eller göra en bemärkelsedags-, minnes- eller testamentdonation.

Österbottens Cancerförening rf samlar in medel för att finansiera sin verksamhet och stöda den lokala vården av cancer. Polisstyrelsen har utfärdat insamlingstillstånd nr RA/2022/942 den 16.6.2022. Tillståndet är i kraft tillsvidare i landskapen Syd-Österbotten, Mellersta Österbotten samt Österbotten.

 

Fråga om donationer

För att få mera information om donationer ring tel. 050 056 0151 eller skicka e-post till markku.suoranta@botniacancer.fi

Minnesdonation

Bemärkelsedagsdonation

Testamentdonation

På kommande: StopCancer 2024 -insamling

Vi är tacksamma för varje donation som stöder vårt arbete mot cancer!

 

Även de medlemsavgifter som privatpersonerna betalar in har stor betydelse för finansieringen av verksamheten. Medlemsavgiften är 25 €/år 2022. Det är lätt att bli medlem via vår webbsida.

Bli medlem