Gå direkt till innehållet

StopCancer -insamlingen

Vi utmanar alla våra vänner, stödare och kunder att komma med i vår lokala insamlingskampanj Stop Cancer 2024! Du kan arrangera insamling på ditt område, arrangera själv eller vara med och arrangera ett välgörenhetsevenemang, dela ut information om insamlingen eller enklast: donera medel till insamlingen, som privatperson eller organisation.

Donera

 

Vill du veta mera? Kontakta insamlingsdirektör (verksamhetsledare) Markku Suoranta, markku.suoranta@botniacancer.fi eller telefon 0500 560 151.

 

Vilka är huvudteman för Stop Cancer 2024 -insamlingskampanjen?

Alla insjuknar inte i cancer – men även du berörs!

Vi samlar medel för Krishjälp

Stöd till kristerapiarbetet. Föreningens psykoterapeut hjälper patienter och deras anhöriga i de svåra psykiska utmaningar som cancern medför.

Vi samlar medel för stöd för lokal Palliativ vård 

Stöd för vår palliativa sjukskötarens och palliativa stödpersonernas arbete.

Vi samlar medel för lokalt Stöd för cancerpatienter och anhöriga

Ekonomiska bidrag till cancerpatienter samt kamratstöd och övrigt psykosocialt stöd för patienter och deras anhöriga

Vi samlar medel för lokalt arbete för Främjande av hälsa

Vi ger handledning i sunda levnadsvanor för att förebygga cancer och hjälpa dem som redan insjuknat. Vi vill också fästa uppmärksamhet vid tidig upptäckt av cancer.

Verksamhetsformer som finansieras genom insamlingen

  • Föreningen har 12 yrkesverksamma och hundratals frivilliga som genom arbetet årligen möter tusentals cancerpatienter och deras anhöriga
  • Vi stöder österbottniska cancerpatienter med över 100. 000 euro per år genom vårddagsersättningar och specialbidrag
  • Vi stöder lokal cancervård och -forskning
  • Vi arrangerar verksamhet som stöder rehabilitering samt stöder och erbjuder palliativ vård
  • Främjande av hälsa samt tidig diagnostisering av cancer (t.ex. kontroll av hudförändringar)

Går donationen säkert fram?

Österbottens Cancerförening står som ensam arrangör för Stop Cancer 2024 -insamlingskampanjen, och ansvarar för att de insamlade medlen går till angivna ändamål.

Insamlingskostnaderna är små, de uppstår främst av marknadsförings- och materialkostnader, samt av skapandet av den elektroniska insamlingsbössan. Ingen extra arbetskraft har anställts för insamlingen, utan den förverkligas främst med talkokraft.

Insamlingstillstånd:

Tillståndets innehavare: Österbottens Cancerförening rf
Tillståndets utfärdare: Österbottens Polisinrättning
Tillståndsnummer: RA/2022/942
Verkställighetstid: 2024
Verkställighetsområde: landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Användningstid för insamlade medel: åren 2024-2026

Information om insamlingen:

Verksamhetsledare Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening, tel. 0500 560 151.

Du hittar även information om hur insamlingen framskrider på vår Facebook-sida och på instagram @botniacancer

 

#cancer #stopcancer24 #botniacancer #stopsyöpä24 #syöpä #syöpäkoskeekaikkia #cancerberöralla

#stundennärminvärldstannade #hetkikunmaailmanipysähtyi