Gå direkt till innehållet

StopCancer -insamlingen

Stunden då min värld stannade - Stop Cancer-insamlingskampanj Cancer berör de flesta av oss någon gång i livet. Men vem kommer att stötta dig när din egen värld stannar upp? I det där skrämmande ögonblicket när en älskad eller du själv blir sjuk. Österbottens Cancerförening gör ett värdefullt arbete för att stödja patienter och deras nära. Vi erbjuder kostnadsfria tjänster, såsom krishjälp, kamratstöd, ekonomiskt stöd och stöd till palliativ vård. Genom att donera hjälper du oss att ge stöd även i framtiden. Vi finns här för dig när världen stannar.

Hur kan jag donera?

Enklast är att använda vår elektroniska insamlingsbössa som du kommer åt via den här knappen Donera

Du kan även delta via MobilePay, lokala MobilePay-nummer hittar du här.

Vill du veta mera? Kontakta insamlingsdirektör (verksamhetsledare) Markku Suoranta, markku.suoranta@botniacancer.fi eller telefon 0500 560 151.

 

Insamlingskampanjen ”stunden när min värld stannade”-stooryn:

Vilka är huvudteman för Stop Cancer 2024 -insamlingskampanjen?

Alla insjuknar inte i cancer – men även du berörs!

Vi samlar medel för Krishjälp

Stöd till kristerapiarbetet. Föreningens psykoterapeut hjälper patienter och deras anhöriga i de svåra psykiska utmaningar som cancern medför.

Vi samlar medel för stöd för lokal Palliativ vård 

Stöd för vår palliativa sjukskötarens och palliativa stödpersonernas arbete.

Vi samlar medel för lokalt Stöd för cancerpatienter och anhöriga

Ekonomiska bidrag till cancerpatienter samt kamratstöd och övrigt psykosocialt stöd för patienter och deras anhöriga

Vi samlar medel för lokalt arbete för Främjande av hälsa

Vi ger handledning i sunda levnadsvanor för att förebygga cancer och hjälpa dem som redan insjuknat. Vi vill också fästa uppmärksamhet vid tidig upptäckt av cancer.

Verksamhetsformer som finansieras genom insamlingen

  • Föreningen har 12 yrkesverksamma och hundratals frivilliga som genom arbetet årligen möter tusentals cancerpatienter och deras anhöriga
  • Vi stöder österbottniska cancerpatienter med över 100. 000 euro per år genom vårddagsersättningar och specialbidrag
  • Vi stöder lokal cancervård och -forskning
  • Vi arrangerar verksamhet som stöder rehabilitering samt stöder och erbjuder palliativ vård
  • Främjande av hälsa samt tidig diagnostisering av cancer (t.ex. kontroll av hudförändringar)

Går donationen säkert fram?

Österbottens Cancerförening står som ensam arrangör för Stop Cancer 2024 -insamlingskampanjen, och ansvarar för att de insamlade medlen går till angivna ändamål.

Insamlingskostnaderna är små, de uppstår främst av marknadsförings- och materialkostnader, samt av skapandet av den elektroniska insamlingsbössan. Ingen extra arbetskraft har anställts för insamlingen, utan den förverkligas främst med talkokraft.

Insamlingstillstånd:

Tillståndets innehavare: Österbottens Cancerförening rf
Tillståndets utfärdare: Österbottens Polisinrättning
Tillståndsnummer: RA/2022/942
Verkställighetstid: 2024
Verkställighetsområde: landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten
Användningstid för insamlade medel: åren 2024-2026

Information om insamlingen:

Verksamhetsledare Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening, tel. 0500 560 151.

Du hittar även information om hur insamlingen framskrider på vår Facebook-sida och på instagram @botniacancer

 

#stopcancer24 #stundennärminvärldstannade