Insamlingar

Cancerpaddlingen 2017

 

STOP CANCER-insamlingen 2016

Mod, sisu och empati till förmån för cancerpatienterna i Österbotten

Tack vare STOP CANCER-insamlingen har vi redan under 60 år främjat välbefinnandet hos cancerpatienterna och deras närstående i Österbotten. Vi har minskat risken för att insjukna i cancer och stött vetenskaplig forskning i cancersjukdomarna.

Varje donation hjälper cancerpatienterna i vårt område att må bra även i framtiden.

När den som insjuknat i cancer vänder sig till oss, tar vi emot henne eller honom med värme. Den sköra handen möter ett stadigt grepp och sinnet återfinner balans. Ibland längtar man efter en annan människa. En som lyssnar och förstår.

Räck ut din hand, öppna ditt hjärta. Var en osynlig vän.

Du kan donera till STOP CANCER-insamlingen via bössinsamling, listinsamling eller kontoinsamling i ditt område.

Genom att donera stöder du

  • Krishjälpen, som ger både patienten och hennes eller hans anhöriga en möjlighet att diskutera sina tankar och tala om saker med deras rätta namn.
  • Stödverksamheten, som erbjuder kamratstöd och sakkunnig rådgivning. Vi gör även hälsofrämjande arbete och främjar tidig upptäckt av cancer.
  • Utvecklingen av palliativ hemvård, dvs. resurser och kunnande i vårdarbetet vid livets slutskede. Vi ger österbottniska patienter en möjlighet att bo hemma så länge som möjligt, och vi ger de anhöriga kraft att leva vidare.