Gå direkt till innehållet

Psykoterapeut

Föreningens psykoterapeut hjälper patienter och deras anhöriga i de svåra psykiska utmaningar som cancern medför.

Du kan träffa psykoterapeuten på mottagningen antingen ensam eller tillsammans med din partner eller familj.

Mottagningen ordnas huvudsakligen i Vasa och Seinäjoki, på andra orter enligt särskild överenskommelse. Psykoterapeuten tar emot patienter kostnadsfritt.

Ta kontakt och boka tid: psykoterapeut Ulla Korpinen tel. 010 8436 002.

 

Enkät om prykoterapi tjänsten som erbjuds av cancerföreningen 

Alla svar på enkäten är anonyma