Gå direkt till innehållet

Patientguider och -nätverk

Finlands Cancerpatienter upprätthåller ett mångsidigt urval av patientguider och en rikstäckande patientnätverk.

Patientguider

Guiderna erbjuder saklig och lättförståelig information om cancersjukdomar och speciella frågor inom behandling av cancer. De svenskspråkiga patientguiderna kan läsas i elektronisk form på Cancerpatienterna i Finlands sidor, och beställas i pappersformat från Österbottens Cancerförening på adressen info@botniacancer.fi, eller per telefon 010 8436 000.

Guiderna är avgiftsfria för patienter och kan postas hem.

För beställningar till sjukhus, hälsovårdscentraler etc debiterar vi 2-2,50 € per broschyr + 10 € frakt- och faktureringskostnad.

 

Följande titlar kan beställas

Broschyrer om insjuknande och kris:

Handbok i överlevnad

Till en ung familj med cancer

Överlevnadshandbok för unga cancerpatienter

Handbok för cancerpatientens anhöriga

Ett gott liv till livets slut (anhöriga)

Ett gott liv till livets slut (patienten)

En liten bok om sorg

Broschyrer om vården och hur man går vidare:

Råd till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer

Råd till dig som får strålbehandling

Näringsguide för cancerpatienter

Cancerpatientens sociala förmåner 2018

Smärtbehandling för cancerpatienter

Jag orkar bara inte

Lymfödem efter cancerbehandling och hur de behandlas

Patientguide om bröstrekonstruktion

Sexualitet och cancer

Tillbaka på jobb trots cancer

Diagnosspecifika handböcker:

Handbok för bröstcancerpatienter

Prostatacancerpatientens handbok

Handbok för dig som har gynekologisk cancer

Handbok för hudcancerpatienter

Handbok för patienter med lungcancer

Handbok för patienter med sköldkörtelcancer

Guide för KLL-patienter

Guide för KML-patienter

Multipelt myelom Patientguide

Myeloproliferativa sjukdomar Patientguide

Handbok för patienter med njurcancer

Myelodysplastiska syndrom Patientguide

Information om hjärntumörer hos vuxna

Information om Waldenströms sjukdom

Vård av cancersjuka barn (OBS! 15€/st, gratis för drabbade familjer)
Information om motsvarande  bok på finska

Information om tarmcancer fås från Finlands Tarmcancerförening Colores

Stomiguide kan läsas här som pdf eller beställas från Stomiföreningen Finnilco ry

Patientnätverk

Syftet med det rikstäckande patientnätverket är att ingen ska behöva bli ensam med de frågor som sjukdomen medför.

Nätverken är verksamma som Facebook-grupper