Patientguider och -nätverk

Finlands Cancerpatienter upprätthåller ett mångsidigt och tidsenligt urval av patientguider och en rikstäckande patientnätverk.

De finskspråkiga patientguiderna produceras både i elektronisk och pappersform och de svenskspråkiga guiderna i elektronisk form. Guiderna erbjuder saklig och lättförståelig information om cancersjukdomar och speciella frågor inom behandling av cancer.

Mera information om guider, urval och beställningar

Syftet med det rikstäckande patientnätverket är att ingen ska behöva bli ensam med de frågor som sjukdomen medför.

Nätverken är verksamma som Facebook-grupper