Samtalsgrupper i Jakobstad

Samtalsgrupp för nydiagnostiserade bröstcancerpatienter 15.3 kl 13-14.30, vid Malmska.

För information och anmälan kontakta Christine Kung, tel. 010 8436 011