Gå direkt till innehållet

Adresser

Österbottens Cancerförening säljer adresser. Intäkterna av dem och testaments- och andra donationer möjliggör kontinuiteten i föreningens verksamhet.

Donera

Du kan stödja verksamheten hos Österbottens Cancerförening med olika donationer – också en liten donation är värdefull. Tack vare donationerna kan vår förening göra långsiktigt och förstklassigt arbete till förmån för cancerpatienter och deras närstående.

StopCancer -insamlingen

Har avslutats, tack till alla deltagare.

Frivilligverksamhet

Vill du arbeta frivilligt till förmån för cancerpatienter och deras närstående?

Bli stödperson

Att insjukna i cancer är en kris som rör upp känslorna. Österbottens Cancerförening utbildar kamratstödpersoner som diskuterar med och lyssnar på cancerpatienter och deras närstående. Kom med och bli kamratstödperson!