Gå direkt till innehållet

Adresser

Österbottens Cancerförening säljer adresser. Intäkterna av dem och testaments- och andra donationer möjliggör kontinuiteten i föreningens verksamhet.

Donera

Du kan stödja verksamheten hos Österbottens Cancerförening med olika donationer – också en liten donation är värdefull. Tack vare donationerna kan vår förening göra långsiktigt och förstklassigt arbete till förmån för cancerpatienter och deras närstående.

Frivilligverksamhet

Vill du arbeta frivilligt till förmån för cancerpatienter och deras närstående?

Bli stödperson

Att insjukna i cancer är en kris som rör upp känslorna. Österbottens Cancerförening utbildar kamratstödpersoner som diskuterar med och lyssnar på cancerpatienter och deras närstående. Kom med och bli kamratstödperson!