Gå direkt till innehållet

Adresser

Österbottens Cancerförening säljer adresser. Intäkterna av dem och testaments- och andra donationer möjliggör kontinuiteten i föreningens verksamhet.

StopCancer -insamlingen

Stunden då min värld stannade - Stop Cancer-insamlingskampanj
Cancer berör de flesta av oss någon gång i livet. Men vem kommer att stötta dig när din egen värld stannar upp? I det där skrämmande ögonblicket när en älskad eller du själv blir sjuk. Österbottens Cancerförening gör ett värdefullt arbete för att stödja patienter och deras nära. Vi erbjuder kostnadsfria tjänster, såsom krishjälp, kamratstöd, ekonomiskt stöd och stöd till palliativ vård. Genom att donera hjälper du oss att ge stöd även i framtiden. Vi finns här för dig när världen stannar.

Donera

Du kan stödja verksamheten hos Österbottens Cancerförening med olika donationer – också en liten donation är värdefull. Tack vare donationerna kan vår förening göra långsiktigt och förstklassigt arbete till förmån för cancerpatienter och deras närstående.

Frivilligverksamhet

Vill du arbeta frivilligt till förmån för cancerpatienter och deras närstående?

Bli stödperson

Att insjukna i cancer är en kris som rör upp känslorna. Österbottens Cancerförening utbildar kamratstödpersoner som diskuterar med och lyssnar på cancerpatienter och deras närstående. Kom med och bli kamratstödperson!