Gå direkt till innehållet

Samtalsgrupper

Målsättningen för samtalsgruppen är att hjälpa cancerpatienterna att anpassa sig till sin nya livssituation. I gruppen kan du få stöd och utbyta tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.

Vid behov ordnas samtalsgrupper för t.ex. patienter med cancer i mag-tarmkanalen, prostatacancerpatienter, gynekologiska cancerpatienter, anhöriga, m.fl. Grupperna leds av en sjukskötare eller annan sakkunnig.

Våra samtalsgrupper har träffar i Vasa, Jakobstad och Karleby. Om du vill veta mera om våra samtalsgrupper och när de träffas, får du gärna ringa 010 843 6006 eller skicka email till info@botniacancer.fi.

Vasa

Jakobstad

Karleby