Gå direkt till innehållet

Stödgrupper

Målsättningen för stödgruppen är att hjälpa cancerpatienterna eller deras nära att anpassa sig till sin nya livssituation. I gruppen kan du få stöd och utbyta tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.

I en kamratstödsgrupp har du möjlighet att träffa andra cancerpatienter och utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Gruppen handleds av en kamratstödperson som själv drabbats av cancer eller en professionell från föreningen.

Kamratstödsgrupper träffas i olika delar av vårt verksamhetsområde. I vår händelsekalender och lokaltidingarnas föreningspalter kan du se aktuell information om de grupper som träffas närmast dig.

Om du är intresserad av kamratstödsgrupper och vill ha mer information kan du fylla i formuläret nedan:

Jag vill gå med i en stödgrupp

Här kan du meddela intresse för att gå med i en kamratstödsgrupp. Berätta också hurdan grupp som är aktuell för dig. Efter att du skickat in blanketten kommer en rådgivningsskötare att kontakta dig och diskutera vidare.

    Vi erbjuder stödgrupper både virtuellt som videosamtal (via Microsoft Teams), eller som träffar ansikte mot ansikte. Välj de alternativ som passar dig.