Gå direkt till innehållet

Samtalsgrupper

Målsättningen för samtalsgruppen är att hjälpa cancerpatienterna att anpassa sig till sin nya livssituation. I gruppen kan du få stöd och utbyta tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.

Vid behov ordnas samtalsgrupper för t.ex. patienter med cancer i mag-tarmkanalen, prostatacancerpatienter, gynekologiska cancerpatienter, anhöriga, m.fl. Grupperna leds av en sjukskötare eller annan sakkunnig.

Våra samtalsgrupper har träffar i Vasa, Jakobstad och Karleby. Om du vill veta mera om våra samtalsgrupper och när de träffas, får du gärna ringa 050 443 1081 eller skicka email till info@botniacancer.fi.

Vasa

Jakobstad

Karleby

Fyll i detta formulär om du är intresserad av att delta i en kamratstödsgrupp, och vill få mer information:

Jag vill gå med i en stödgrupp

Här kan du meddela intresse för att gå med i en kamratstödsgrupp. Berätta också hurdan grupp som är aktuell för dig. Efter att du skickat in blanketten kommer en rådgivningsskötare att kontakta dig och diskutera vidare.
    Vi erbjuder stödgrupper både virtuellt som videosamtal (via Microsoft Teams), eller som träffar ansikte mot ansikte. Välj de alternativ som passar dig.