Gå direkt till innehållet

Kamratstöd

Att insjukna i cancer är en kris som rör upp känslorna. Den som insjuknat i cancer och hennes eller hans närstående behöver allt stöd som finns tillgängligt. Österbottens Cancerförening förmedlar kamratstödpersoner och ordnar olika kamratstödgrupper och -träffar.

En person som själv gått igenom samma sjukdom kan hjälpa allra bäst. Både de insjuknade och deras närstående kan behöva stöd och uppmuntran från utomstående. Då hjälper det att ha en stödperson närvarande.

Önskar du dig en stödperson eller en palliativ stödperson? Ta kontakt eller fyll i blanketten

 

Vad är en kamratstödperson?

En kamratstödperson har själv haft cancer och förstår genom sin egen erfarenhet vad patienten går igenom. Kamratstödpersonen kan ge hopp om att livet trots sjukdomen fortsätter. Kamratstödpersonen kan också vara en nära anhörig till en cancerpatient som kan hjälpa andra närstående.

Kamratstödpersonen är inte yrkeskunnig inom hälsovården och tar inte ställning till behandlingen eller medicinska frågor.

Kamratstödpersonen är en frivillig som gett ett tystnadslöfte och fått skolning för sin uppgift.

Hon eller han arbetar under övervakning av Österbottens Cancerförening och deltar regelbundet i fortbildning.

Kamratstödgrupper

I vår kamratstödgrupp kan du diskutera med andra som befinner sig i samma situation. Kom frimodigt med!

Samtalsgrupper

Kamratstöd annanstans på webben

Diskussionsforum: Det finns ett diskussionsforum på den rikstäckande webbplatsen Allt om cancer där du anonymt kan diskutera med andra insjuknade eller andra som oroar sig för cancer.

Nationellt diskussionsforum (främst på finska)

Patientnätverk: Finlands Cancerpatienter upprätthåller inofficiella patientnätverk som är öppna för cancerpatienter och deras närstående. Största delen av verksamheten i nätverken sker på sociala medier.

Nationella patientnätverk