Gå direkt till innehållet

Bli stödperson

Att insjukna i cancer är en kris som rör upp känslorna. Österbottens Cancerförening utbildar kamratstödpersoner som diskuterar med och lyssnar på cancerpatienter och deras närstående. Kom med och bli kamratstödperson!

Du kan utbilda dig till en kamratstödperson om du själv haft cancer eller om du som anhörig har sett cancer på nära håll.

Kamratstödpersonen är inte yrkeskunnig inom hälsovården och tar inte ställning till behandlingen eller medicinska frågor. Diskussionerna med kamratstödpersonen är konfidentiella.

Kamratstödpersonerna är frivilliga som hjälper den som insjuknat och hennes eller hans närstående att anpassa sig till den nya situationen. De deltar regelbundet i den fortbildning som föreningen ordnar.

Vill du bli kamratstödperson? Ta kontakt med rådgivningsskötaren på Österbottens Cancerförening.

Vasa: Margita Strandberg-Heinonen tel. 010 843 6006 eller förnamn@botniacancer.fi

Karleby: Maria Heikkilä-Nyman tel. 010 843 6004 eller förnamn.efternamn@botniacancer.fi

Seinäjoki: Jaana Koskela tel. 010 843 6010 eller förnamn.efternamn@botniacancer.fi