Gå direkt till innehållet

Stöd för rehabilitering

Cancer är en tung sjukdom. Det kräver mycket att återhämta sig efter en cancersjukdom eller att leva med sjukdomen. Österbottens Cancerförening erbjuder rehabiliteringskurser.

Det är vårt syfte att alla som insjuknat i cancer får tjänster som motsvarar deras livssituation eller behov.

Österbottens Cancerförening ordnar rehabiliteringskurser eller s.k. anpassningskurser för cancerpatienter och deras närstående. Syftet med kurserna är att hjälpa och stödja cancerpatienten och hennes eller hans närstående i alla sjukdomsskeden och främja deras livskvalitet och hälsa.

Bekanta dig med kurserna som Österbottens Cancerförening erbjuder.

 Vad är anpassningsträning?

Vi erbjuder även diskussionsgrupper och mångsidig rekreationsverksamhet, som stöder rehabiliteringen och hjälper dig att orka trots den svåra situationen.

Lokal verksamhet

Andra kurser som Cancerorganisationerna erbjuder

Det ordnas olika kurser året runt och runt om i Finland. Du kan oberoende av din boningsort söka dig till vilken kurs som helst.

Nationellt kursutbud