Samtalsgrupper i Vasa

Nya samtalsgrupper startar allt efter behov.

Under hösten 2017 verkar bl.a följande grupper i Vasa:

  • samtalsgrupp för NEC-cancer patienter
  • samtalsgrupp för nyinsjuknade bröstcancerpatienter
  • tvåspråkig samtalsgrupp för tarmcancerpatienter
  • tvåspråkig samtalsgrupp för gynekologiska cancerpatienter
  • kamratstödsgrupper för prostatcancerpatienter (på finska)

Är du intresserad och känner behov av att prata med andra i samma situation? Ta kontakt med oss!

Förfrågningar: Margita Strandberg-Heinonen tel. 050 443 1081