Samtalsgrupper

Målsättningen för samtalsgruppen är att hjälpa cancerpatienterna att anpassa sig till sin nya livssituation. I gruppen kan du få stöd och utbyta tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.

Motionsgrupper

Man kan tryggt motionera under alla skeden av cancerbehandlingen, och motion är en viktig del av rehabiliteringen.

Motion i Jakobstad

Rehabiliteringskurser

Genom rehabiliteringskurserna stöder Österbottens Cancerförening cancerpatienternas återgång till livet efter sjukdomen.

Bildkonstterapi

Bildkonstterapin erbjuder möjlighet att genom färger och former uttrycka erfarenheter och känslor. Bilden kan berätta det som kan vara svårt att säga med ord.

Taktil massage

Taktil massage för patienter och anhöriga