Gå direkt till innehållet

Samtalsgrupper

Målsättningen för samtalsgruppen är att hjälpa cancerpatienterna att anpassa sig till sin nya livssituation. I gruppen kan du få stöd och utbyta tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation.

Motionsgrupper

Man kan tryggt motionera under alla skeden av cancerbehandlingen, och motion är en viktig del av rehabiliteringen.

Kurser som stöder rehabilitering

Österbottens Cancerförening vill stöda rehabiliteringen hos personer insjuknat i cancer. Vi anordnar rehabiliteringskurser finansierade av FPA tillsammans med Härmä rehabcenter, kurserna stöder patientens rehabilitering. Österbottens Cancerförening anordnar också egna kurser, både som öppna kurser och som internatkurser.

Aha-upplevelser och avslappnad stämning - Pekka Melleris berättelse

Att ens partner insjuknar i och att leva med cancer innebär en kris som förbrukar bådas resurser. Parrelationen sätts på prov när cancern tär på den enas krafter och helt plötsligt måste den ena parten bära den andra. När balansen i parrelationen rubbas lönar det sig att frimodigt söka hjälp.

Bildkonstterapi

Bildkonstterapin erbjuder möjlighet att genom färger och former uttrycka erfarenheter och känslor. Bilden kan berätta det som kan vara svårt att säga med ord.

Taktil massage

Taktil massage för patienter och anhöriga