Gå direkt till innehållet

Medlemsförmåner

Österbottens Cancerförening stöder de insjuknade och deras närstående i olika skeden av sjukdomen. Vår verksamhet omfattar Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Vi erbjuder

  • Information: Våra sjukskötare vid rådgivningstjänsten och våra psykoterapeuter hjälper och ger råd till de insjuknade och deras närstående och ger handledning i sunda levnadsvanor.
  • Stöd: Våra stödpersoner och de kurser och träffar som vi erbjuder för patienter hjälper patienterna att klara sig med sjukdomen. Kamratstöd och frivilligt arbete är viktiga delar av föreningens verksamhet.
  • Verksamhet: Vi ordnar skilda grupper för dem som har insjuknat i cancer och deras närstående. Tillsammans med våra lokalavdelningar erbjuder vi mångsidig motions- och rekreationsverksamhet.

Medlemsförmåner

Som medlem får du

  • Syöpä-Cancer-tidningen, som kommer ut fyra gånger om året. Tidningen erbjuder pålitlig och intressant information om cancer och berörande berättelser om de insjuknade.
  • Vårddagsersättning, 5 euro/dygn. Vårddygnsersättning betalas till medlemmar över 18 år, som på grund av sin cancersjukdom fått behandling eller seriebehandling (t.ex. strålbehandling) på sjukhus eller behandling på hälsocentralens bäddavdelning. Ersättning betalas högst för 30 dygn per år. Ersättningen betalas retroaktivt, men endast för de sex senaste månaderna. Utbetalningen sker en gång per månad, i slutet av månaden, och ansökningar som inkommit senast den 25:e hinner med i ifrågavarande månads utbetalning.
  • Bidrag för barncancerpatienter: en engångsersättning på 700 euro vid insjuknandet.
  • Bidrag för de kostnader som förorsakas av cancerbehandling: Medlemmar kan ansöka om ett separat bidrag, som vanligen är några hundra euro.
  • Avgiftsfri födelsemärkeskontroll en gång per år.
  • Bröstcancer- och stomipatienter har rätt till ett armband som berättigar till att ha baddräkten på i simhallens bastu och dusch. Det första armbandet är gratis, följande band kostar 5 €, och kan köpas på Cancerföreningens rådgivningsbyråer.

  • Möjligheten till avgiftsfri juridisk rådgivning, vilket innebär rättslig rådgivning given av en jurist i 15-30 minuter, samt möjligheten att få olika juridiska tjänster till ett specialpris. Tjänsten förverkligas i tillsammans med Advokatbyrå Näsman & Båsk i Vasa.

Därutöver är du med om att stödja det viktiga cancerarbetet i Österbottens Cancerförenings verksamhetsområde.

Fråga vår byråpersonal mera om medlemsärenden och vårddygnsersättningar.