Gå direkt till innehållet

Valoutskottets meddelande 2024

Bästa ordföranden för klubbar och avdelningar

För kännedom: Medlemmar i vår Cancerförening!

 

Valoutskottet för Österbottens Cancerförening förbereder valet av styrelseledamöter för Österbottens Cancerförening rf till höstmötet som hålls den 28.11.2024. En stadgeändring i Österbottens Cancerförening minskar antalet styrelseledamöter till tio (ordförande och nio ordinarie medlemmar) från tidigare ordförande, 10 ordinarie medlemmar och 10 suppleanter (21 medlemmar).

Valoutskottet uppmanar avdelningarna att skicka in sina förslag på personer som ska väljas till styrelsen senast den 20.9.2024 kl. 15.30. Nedan finns en lista över de nuvarande styrelseledamöterna som har meddelat att de är tillgängliga för den nya styrelsen, som alltså behöver en ordförande och nio ledamöter.

Nuvarande ordförande tillgänglig som kandidat: Aino Pihlajamäki, Kristinestad

Av de nuvarande styrelseledamöterna/suppleanterna är tillgängliga som kandidater:

Heidi Bengts, Vasa
Marianne Buss, Vasa
Erja Gadd, Ähtäri
Kaija Kiviluoma, Kuortane
Terhi Kniivilä-Kupila, Karleby
Merja Kuusinen, Kauhajoki
Nina Nystrand Hammarström, Korsholm
Marjatta Luoma, Toholampi
Eva-Maria Strömsholm, Vasa

Förslag lämnas in senast den 20.9.2024 till valutskottets sekreterare via e-post till  markku.suoranta@botniacancer.fi .

Alla våra medlemmar kan påverka kandidatnomineringen genom våra avdelningar och klubbar (kontaktuppgifter här) eller genom att komma till höstmötet den 28.11.2024.

Österbottens Cancerförening rf

På valutskottets vägnar
Markku Suoranta Valutskottets sekreterare