Gå direkt till innehållet

Rådgivning för cancerpatienter och närstående

En cancersjukdom innebär ofta att både den insjuknade och de närstående befinner sig i en krissituation. Vi på cancerföreningen ger dig sakkunnig hjälp. Ta kontakt med oss, vare sig du själv har insjuknat, en av dina närstående har insjuknat eller du oroar dig för frågorna kring cancer.

Rådgivningstjänsten på Österbottens Cancerförening ger dig information om cancer och föreningens verksamhet. Tjänsterna är avgiftsfria. Du kan diskutera den nya livssituationen som cancern lett till och allt annat kring sjukdomen med en sjukskötare eller en psykoterapeut – konfidentiellt och på dina egna villkor.

På våra byråer arbetar sjukskötare som du kan vända dig till. Du kan kontakta dem på många olika sätt: kom på besök, ring eller skicka e-post fornamn.efternamn@botniacancer.fi 

Mera information

Vasa: Jenni Paloniemi tel. 050 443 1081

Jakobstad: Christine Kung tel. 050 343 5298

Karleby: Ulrika Österblad tel. 050 443 1107

Seinäjoki: Jaana Koskela tel. 050 581 5861, Katariina Toppari 050 477 8612

Vill du ha kamratstöd av andra som gått igenom samma sak?

Bekanta dig med vårt kamratstöd.

Hos oss får du också

Verksamhetsprinciper för rådgivningstjänsterna

  • Våra sjukskötare svarar på allmänna frågor kring cancer.
  • Rådgivningen är konfidentiell: sjukskötarna har tystnadsplikt.
  • Vid rådgivningstjänster uppstår inget vårdförhållande och således tillämpas inte lagen om patientens ställning och rättigheter på den.
  • Rådgivningstjänsten ersätter inte den rådgivning, undersökning eller vård som läkaren eller annan yrkeskunnig inom hälsovården ger.
  • Observera att sjukskötarna på rådgivningstjänsten inte har dina tidigare hälsouppgifter till sitt förfogande. Svaren som de ger baserar sig på de hälsouppgifter som du gett.

Stöd för föräldrar som insjuknat

En förälders allvarliga sjukdom berör hela familjen. Tankarna kretsar ofta kring oro och rädslan för hur det ska gå för familjen. Vi i Österbottens Cancerförening vi stödja hela familjen för att det ska vara möjligt att ha ett gott liv trots cancer.

Guide till mamma och pappa

Informationsbehovet är vanligen stort under framför allt initialfasen av sjukdomen. Hälsovårdens system och verksamhetssätt kan tidvis kännas krångligt och man kanske glömmer information. Denna guide tar upp hjälpformer med låg tröskel. Mer information om tjänster samt kontaktuppgifter kan du fråga av din vårdande läkare eller sjukskötare.

Guiden har utarbetats i samarbete mellan Österbottens Cancerförening, erfarenhetsexpert/stödperson Veera Dolk-Linna och Sisko Malkamäki.

Här kan du läsa guiden: Guide till mamma och pappa (pdf)

Föra barnen på tal- diskussioner

Våra sjukskötare erbjuder  Föra barnen på tal-diskussioner.  Med dem kan du prata om din eventuella oro och om hur cancer påverkar barnens vardag.

Föra barnen på tal-diskussionerna hjälper till att upptäcka vad det är som stöder och bär barnet framåt, och tillsammans funderar vi på hur man ordnar sin vardag så att den blir så bra som möjligt för barnet, även under cancern.

I diskussionen deltar Österbottens Cancerförenings sjukskötareskötare och ena eller båda föräldrarna- Vi bokar in 1–1,5 timmar, och under tiden diskuteras ett barn. Ifall familjen har flera barn och föräldrarna så önskar, kan man boka in skilda diskussionstider för vart barn. Diskussionerna kan göras i förenginens byroerna eller med distanskontakt.

Mera information:

  • Vasa: Jenni Paloniemi tel. 050 443 1081 eller jenni.paloniemi@botniacancer.fi
  • Karleby: Ulrika Österblad tel. 050 443 1107 eller ulrika.osterblad@botniacancer.fi

Föra Barnen på tal- metoden har utvecklats av Mieli Psykisk hälsa Finland rf. och våra sjukskötare har fått utbildning i att använda metoden.

 

Rådgivning om sociala förmåner

Cancern väcker frågor och bekymmer som gäller ekonomi, ersättningar och olika avgifter. Cancerorganisationernas rikstäckande rådgivning om sociala förmåner ger vägledning till alla som har frågor kring ekonomi, sociala förmåner eller patientens rättigheter.

Läs mera här

Cancerorganisationernas rådgivningstjänst

Även Cancerorganisationernas rådgivningstjänst hjälper de insjuknade, deras närstående och andra som oroar sig för cancer.

Ta kontakt

Potilaan polku – Vägen framåt

Varje cancerpatients situation är individuell, men sjukdomens skeden och patientens behov liknar ofta dem som andra har upplevt. Potilaan polku är ett redskap som hjälper dig att få en totalbild av vägen framför dig. Potilaan polku beskriver resan från diagnos till behandling och förbättring och vid behov ända till terminal vård. Lyckligtvis leder vägen för allt fler insjuknade idag till förbättring och uppföljning.

Följ med (på finska)

Smärtlinjen för cancerpatienter

Smärtlinjen är en telefontjänst som stöder behandlingen av cancersmärta. I telefonen svarar sakkunniga på smärtlinjen.

Kontaktuppgifter