Gå direkt till innehållet

Nytt år – Ny typ av faktura för medlemskapsavgiften

– dock förblir medlemskapsavgiftens storlek densamma

Ett bättre år för också med sig en ny typ av faktura för medlemskapsavgiften. Då du som vår medlem får fakturan för 2022 medlemskapsavgift i februari, observera det nya kontonumret dit du betalar, samt referensnumret som ändrar årligen. Var uppmärksam särskilt om du har sparat föreningens konto- och referensnummer i din nätbank. I den nya medlemskapsavgiftsfakturan finns även ett medlemskapskort du kan klippa ut.

Mottagare på den nya medlemskapsavgiftsfakturan är ”Visma Financial Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry”. Vi berättar mera på våra webbsidor och sociala medier närmare utskickandet av fakturorna. Medlemskapsavgiftens tillvägagångssätt gällande inkasso kommer även att ändras, så att det för fakturor som inte betalts inom utsatt tid (30 dygn) kommer uppbäras en inkassoavgift på fem euro. Så om du inte avser betala medlemskapsavgiften och vill sluta vara medlem i föreningen, ber vi dig meddela detta så snabbt som möjligt efter att du fått fakturan. Instruktioner finns på fakturan. Du behåller dina medlemsförmåner och är med och stöder vår verksamhet och vårt arbete enbart genom att betala medlemskapsavgiften.

Då du betalt medlemskapsavgiften för år 2022, har du möjligheten att i fortsättningen ändra den till en nätfaktura (e-faktura) för kommande år. Att betala medlemskapsavgiften är en förutsättning för att få ekonomiskt stöd utbetalt, men vårddagsersättningar kan undantagsvis betalas i januari, eftersom medlemskapsavgifterna faktureras först i början av februari.

Vi är glada över att så många vill vara vår medlem. Utan våra medlemmar skulle vi inte kunna betjäna och vara verksamma. Den årliga medlemskapsavgiften ändras inte – den är fortsättningsvis 25 euro.