Gå direkt till innehållet

Ett fint resultat trots svårigheter!

Stop Syöpä – Stop Cancer -insamlingskampanjen avslutad

Österbottens Cancerförening rf ordnade Stop Syöpä/Stop Cancer -insamlingen i hela sitt verksamhetsområde; i Österbottens, Sydösterbottens samt i mellersta Österbottens landskap. Insamlingens målsättning var att garantera föreningens tjänster för cancerpatienter och deras närstående. Nu är insamlingen avslutad och resultatet klart.

  • Insamlingar och självständig medelanskaffning har alltid varit en central del av Österbottens Cancerförenings verksamhet. Under Corona-tiden betonades insamlingens betydelse, vi var mer eller mindre tvungna att fylla finansundersköttet som coronan orsakade, konstaterar ordförande Aino Pihlajamäki.

Ursprungligen startade insamlingen just före coronan i februari 2020, men den avbröts snabbt och påbörjades igen på våren 2021. På grund av undantagsläget ordnades insamlingen genom att dela information på nätet, på sociala medier samt till hushållens postlådor. Bössinsamlingar och listinsamlingar samt bl.a. välgörenhetskonserter var i praktiken omöjliga att ordna.

  • Resultatet för insamlingen, som förverkligats nästan uteslutande med kraft av frivilliga, är fantastisk. Vi fick ihop 279.525 euro, varav ungefär 12 % utgörs av insamlingskostnader. Normalt är våra insamlingskostnader redigt under 10%, men denna gång orsakade en dubbla start och ett annorlunda förverkligande höjda insamlingskostnader, berättar verksamhetsledare Markku Suoranta.

Bland insamlingsresultaten finns några större donationer, vilka hade sin andel i att säkerställa det fina resultatet. Resurserna kommer att användas i flera år.

I Österbottens Cancerförenings verksamhetsområde insjuknar ungefär 3000 människor årligen i cancer. Information om cancer är en sak som alltid har stor inverkan på livets gång för de insjuknade och deras närstående. Att insjukna kan vara skrämmande och för en del kan det till och med utlösa en allvarlig livskris.

Österbottens Cancerförening är en medborgarorganisation, vars uppgift är att ge österbottningarna möjligheten att leva ett gott liv utan cancer eller trots cancer.

Personer som insjuknat i cancer och deras närstående har möjlighet att får hjälp och stöd för sin situation av oss. Vi erbjuder stöd och rådgivning av sjukskötare, hjälp av kristerapeut och olika samtalsgrupper, vi har dessutom en stor grupp utbildade kamratstödpersoner och palliativa stödpersoner. Vi stöder också personer som insjuknat ekonomiskt.

För att finansiera vår verksamhet och våra tjänster samlar vi medel ungefär vart fjärde åt med Stop Syöpä -Stop Cancer -insamlingen. Vi får, och behöver också, hela tiden spontana donationer för att stöda vår verksamhet. intäkterna från donationerna används lokalt i vår verksamhet.

  • Vi vill tacka alla frivilliga som deltagit i insamlingen och naturligtvis alla som donerat. Utan er skulle vi inte kunna vara verksamma, konstaterar verksamhetsledare Suoranta.

Mera information: Verksamhetsledare Markku Suoranta, tel. 0500 560 151, markku.suoranta@botniacancer.fi