Gå direkt till innehållet

Påminnelse: Österbottens Cancerförenings höstmöte hålls på distans

Föreningens höstmöte hålls to 19.11.2020 kl 18.00 som distansmöte. För att du ska kunna delta i mötet bör du anmäla dig till adressen info@botniacancer.fi. Anmälan ska göras senast må 16.11 före kl 15.00. Efter det får du en Teamslänk , och via den kan du följa mötet på distans.

Höstmötet besluter om verksamhetsplan och budget för år 2021, och väljer styrelsemedlemmar och suppleanter för perioden 2021-23. Dessutom görs en stadgeändring för Prins fond.

Republikens president stadfäste 2.10.2020 lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar, i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin (677/2020).

Lagen möjliggör att man genom föreningens styrelses beslut, kan delta i föreningens möten på distans eller genom ombud också i sådana föreningen där det med grund i föreningslagen eller föreningsstadgan annars varit möjligt. Enligt lagen kan styrelsen också besluta att en förutsättning för deltagande i mötet är att man anmäler sig före ett visst datum, som dock kan vara tidigast två veckor innan mötet.

 

Österbottens Cancerförening rf

Styrelsen