Gå direkt till innehållet

Österbottens Cancerförenings höstmöte

Österbottens Cancerförening rf

HÖSTMÖTE

Torsdagen 25.11 kl 18.00

Plats: Föreningens kontor i Vasa Nedre Torget 3, fjärde våningen, samt TEAMS

Utöver stadgeenliga ärenden bekräftas valutskottets verksamhetsstadga.

Man kan delta i mötet på distans eller på kontoret, i vilket de 12 första anmälda ryms.

Anmälningar görs per e-post till adressen info@botniacancer.fi senast mån 22.11 kl 15.