Gå direkt till innehållet

Årets Rosa Band-insamling startad – Michael Monroe årets designer

I Finland insjuknar varje år 5000 kvinnor i bröstcancer. Antalet patienter ökar, samtidigt som anslagen för offentlig cancerforskning krymper. Cancerstiftelsen vill vara med och garantera en fortsatt bröstcancerforskning och stöda patienter och anhöriga.

Cancerstiftelsen är den största privata understödaren av cancerforskning i Finland. Rosa bandet är den mest kända cancerinsamlingen i landet. Rosa bandet utmanar finländare att samla in medel för att kunna stöda forskning som förbättrar vårdresultaten. Forskningen är resurskrävande, projekten är ofta mångåriga och sysselsätter flera forskare. Cancerstiftelsen vill också erbjuda såväl patienter som anhöriga stöd och information. Med Rosa Bandet-medel har man kunnat anställa nya rådgivningsskötare och finansiera de nationella rådgivningstjänster Cancerorganisationerna erbjuder.

”Det behövs mera finansiering för cancerforskningen, särskilt eftersom den statliga andelen av hälsovårsforskning på universitetssjukhus och forskningsanstalter har skurits ner under senaste år. År 2016 är nivån på finansieringen under 40 procent av vad den var år 2011,” berättar Cancerorganisationernas generalsekreterare Sakari Karjalainen.

”Som mål för insamlingen har vi i år satt rekordhöga 1,5 miljoner euro. Vi vill dela ut större och mer långvariga forskningsstipendier. Vi vill också kunna stöda patienterna mer än förut.” betonar Karjalainen ovh utmanar alla finländare att delta i insamlingen.

Musiker Michael Monroe har designat årets Rosa Band. Bandet pryds av stjärnor och hjärtan, som Monroe ofta lägger till sin autograf.

 

”Stjärnorna representerar ljus och hjärtana kärlek. Musiken är mitt livs kärlek, och det att musiken kan hjälpa svårt sjuka människor är det bästa med det här jobbet.”