Gå direkt till innehållet

Internationella volontärdagen

Fredagen 3.12 firar vi i Finland den internationella volontärdagen.
Frivilligverksamhet är betydelsefullt både för den frivilliga och för personerna frivilligverksamheten berör.
Vi vill tacka samt lyfta fram det värdefulla arbetet som frivilliga gör.

Här är våra frivilligas berättelser om verksamheten:

Veera Dolk-Linna: Frivilligarbete ger mycket mer än det tar

Kamratstödperson Mayvor Stagnäs

Ifall du själv är intresserad av frivilligverksamhet inom Österbottens Cancerförening kan du ta kontakt med koordinatorn för frivilligverksamhet, Maria tel; 050 478 4114.