Gå direkt till innehållet

”Frivilligarbete ger mycket mer än det tar”

Vertaistukihenkilö Veera Dolk-Linna

 

Finland firar Internationella Volontärdagen 4.12, och vi vill uppmärksamma den genom att lyfta fram den fina och betydelsefulla insatsen våra frivilliga gör för cancerpatienter samt deras anhöriga.

Inom Cancerföreningen kan frivilliga ha olika uppdrag, men en central form är stödpersonverksamheten. Veera Dolk-Linna är en av våra stödpersoner, men också erfarenhetsexpert och grupphandledare. Här kan du bekanta dig med hennes berättelse samt vad frivilligarbetet gett henne. Ett Stort tack till alla som valt att göra ideellt arbete!

Jag är Veera Dolk-Linna från Vasa, och fungerar som stödperson, kamratstödgruppsledare och erfarenhetsexpert inom Österbottens Cancerförening. Stödpersons- och erfarenhetsexpertuppdragen är inte bundna till någon specifik ort, så jag har också fungerat som stödperson via telefon för bosatta på andra håll i Finland, och jag har erfarenhetsexpertuppdrag i min barndoms hemstad Helsingfors.

Jag har själv insjuknat i tjocktarmscancer som spreds till lymfkörtlar och levern, då jag fick diagnosen i februari 2016. Jag var då endast 36 år, och i vår familj fanns fyra minderåriga barn. Behandlingsåren och återhämtningen efteråt var mycket tunga för hela familjen, men och väldigt lärorika och utvecklande.

Jag tänkte redan i ett mycket tidigt skede att jag ville använda det jag varit med om till något nyttigt, så att jag inte hade insjuknat ”i onödan”. Då jag sedan blev tillfrågad att bli erfarenhetsexpert, var jag genast redo. Arbetet har också känts som gjort för mig, väldigt, nyttigt och givande. Det känns alltid trevligt att åka på erfarenhetsexpertuppdrag. Jag känner också att mitt jobb som stödperson är viktigt. Jag kan själv ännu tydligt minnas hur bra det kändes, då någon som gått igenom samma saker, delade de svåra känslorna, eller faktiskt förstod var insjuknandet är

I allt mitt frivilligarbete vill jag framför allt dela de erfarenheter och den information som jag själv skaffade och fick under sjukdomsåren, särskilt ur barnfamiljens och förälderns synvinkel. Som stödperson och kamratsgruppsledare kan jag t.ex. berätta för de insjuknade om hurdan hjälp vår familj ansökte om, och hurdan vi fick. Som erfarenhetsexpert kan jag t.ex. belysa för sjukvårdspersonal om hur cancerfamiljens vardag ser ut, och vilken hjälp man behöver. Cancer+föräldraskap är en så svår ekvation att ingen ska behöva klara av den ensam.

Som erfarenhetsexpert upplever jag det viktigt att också lyfta upp cancerpatienter och -konvalecenter i arbetsför ålder. Även om cancer fortfarande oftast drabbar en först senare i livet, kommer det hela tiden fler och fler av oss yngre cancerpatienter. Då är det bra att man både på arbetsplatser och inom hälsovården anpassar sig till att det finns personer som genomgår cancerbehandling samtidigt som de arbetar, eller som så småningom återvänder till arbetet efter avslutad behandling. Alla borde ha möjlighet att skräddarsy sin egen väg tillbaka till skattebetalare, oavsett sjukdom eller annan livssituation.

Kamratstöd gör gott i alla åldrar och i alla livssituationer. Därför uppmuntrar jag varmt alla som känner en dragning till den här uppgiften att ta kontakt med den egna cancerföreningen och gå med i frivilligarbetet. Det här jobbet ger mycket mer än det tar!

 

Ifall Du vill vara med och hjälpa, komma med i cancerföreningens frivilligverksamhet, kan Du kontakta koordinatorn för frivilligarbete Maria Heikkilä-Nyman tel 010 843 6004 eller maria.heikkila-nyman@botniacancer.fi eller anmäla ditt intresse via länken https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/sv/donera-och-delta/frivilligverksamhet/