Gå direkt till innehållet

Ett gott liv utan cancer – Österbottens Cancerförening satsar på hälsofrämjande.

                                                                                                                                                                                                     MEDDELANDE 11.10.2018

 

Vi vill främja österbottingars hälsa och förebygga cancern, berättar verksamhetsledare Markku Suoranta.

 

ancerorganisationer arbetar beslutsamt för att främja Finlands hälsa och förebygga cancer. Vi förmedlar kunskap, stöd och hopp för de sjuka och deras nära.

Ett av de viktigaste hälsofrämjande målen är att minska användningen av tobaksvaror.

 

I våras anlitade Österbottens Cancerförening Lea Vinkanharju (på bild)som expert inom hälsofrämjande, för att främja föreningens arbete inom detta område.

– Hälsofrämjande arbete görs på Österbottens, Sydösterbottens och Mellersta-Österbottens områden

Enligt statistiken har rökning minskat, men det är fortfarande ett problem. Bland ungdomar och idrottare har det blivit allt vanligare att använda snus.

Varannan rökare dör i någon sjukdom orsakad av rökning, om hen inte slutar röka.
Användningen av tobaksvaror börjar vanligtvis som minderårig, men då nikotinberoendet uppstått fortsätter många människor att använda resten av livet. Att skydda ungdomar från tobaksvaror är därför av största vikt.

Även om ungdomar tycks fatta egna beslut om användningen av tobaksvaror, är närmiljöns, som hem-, skol- och ungdomsarbete och hela kommunens roll viktigt. Österbottens cancerförening stöder ungdomar och deras närmiljön med deras strävan till en nikotinfri ungdom, säger Eeva Ollila Cancerorganisationernas överläkare inom hälsofrämjande.

Komihåg risken med solens UV-strålar före höstens solsemester Upp till 95% av hudcancer kan förebyggas med rätt skydd mot solen. – På hösten flyger många familjer söderut till solstränderna. Det är en bra idé att påminna resenären om riskerna med solens strålning: man bör skydda sig för solen genom att vistas i skuggan och med kläder. Solskyddsmedel och solglasögon är bra att ha med.

 

För barn under skolåldern har Cancerorganisationerna ett färdigt paket med info om skydd mot solen.

– För vuxna erbjuder vi hudgranskning. Samtidigt ger vi information om hur man skyddar sig mot solen, förklarar Vinkanharju.

Österbottens cancerförening har sedan år 1956 gett stöd till cancerpatienter och deras närstående. Förutom att främja hälsa tillhandahåller föreningen rådgivning till cancerpatienter och deras närstående, psykoterapi, rehabilitering, kamratstöd och palliativ vård.

Tilläggsinfo:

Markku Suoranta, Verksamhetsledare, Österbottens Cancerförening
tel. 010-8436 005
markku.suoranta@botniacancer.fi

Lea Vinkanharju, expert inom hälsofrämjande, Österbottens Cancerförening
tel. 010-8436 003
lea.vinkanharju@botniacancer.fi

http://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/

 

 

TJÄNSTER INOM HÄLSOFRÄMJANDE

ARBETE FÖR NIKOTINFRIHET

 • Info om tobak, snus, eltobak för ungdomar: skolor, läroanstalter, idrottsföreningar
 • Föräldrakvällar
 • Tobaksavvänjningskurser för företag
 • Stöd för gravida som vill sluta röka
 • Info om tobak/ snus/ eltobak för beväringar

SOLINFO

 • Info om solen för daghem
 • Hudgranskningar för företag
 • Hudgranskningar i landskapen
 • Föreläsningar och evenemang om skydd för solen

SEXUALHÄLSA

 • HPV (papillomavirus) info, HPV-vaccin och förebyggande av livmoderhals cancer, öka användning av kondom
 • Föräldrakvällar

VÄGLEDNING TILL EGENUNDERSÖKNING

 • Egenundersökning av bröst
 • Egenundersökning av testicklar