Gå direkt till innehållet

VASA Öppen rehabilitering för nyinsjuknade cancerpatienter och deras anhöriga

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Livet här och nu – cancersituationen som livsförändring.

2.9-5.10.2021, vi träffas 6 gånger á 3 h/vecka kl. 17-20, på centralbyrån, Nedre torget 3, Vasa.
Ansök med STEA:s blankett. Ansökningstiden är kontinuerlig. Ansökningarna skickas till Österbottens Cancerförening rf, Nedre torget 3, 65100 Vasa. Din ansökan tas i beaktande och vi tar personligen kontakt med dig.
Förfrågningar Jenni Paloniemi, tel. 010 843 6003