Gå direkt till innehållet

Vasa: Livet här och nu- parkurs

Tilläggsuppgifter om tillställningen

Livet här och nu- parkurs börjar 5.10 i Vasa!

En partners insjuknande och att leva med cancer innebär en kris, vilket förbrukar bådas kraftresurser. Förhållandet blir prövat då cancern tar krafterna av den ena parten, och den andra parten mitt i allt hamnar att bära den andra. I den här kursen fokuserar vi på att hitta kraftresurserna i parförhållandet då en cancersjukdom förändrar livet. En viktig del av kursen är kamratstöd av andra i liknande situationer.

 

Gruppen samlas totalt sex gånger med ungefär en veckas mellanrum på vardagskvällar, tre timmar åt gången. Kursen är avgiftsfri för deltagarna. Välkommen med!

Mera information får du från Jenni 050 4431081 eller jenni.paloniemi@botniacancer.fi