Gå direkt till innehållet

Stödpersoner i Sydösterbotten sökes

Föreningen söker nya stödpersoner för att gå bredvid patienter i det palliativa stadiet, både i hemmet och på sjukhus. Skulle Du ha möjlighet att fungera som stöd åt en patient i palliativstadiet samt ge stöd åt de anhöriga?

Österbottens Cancerförening söker nya stödpersoner till K5-området. Vi söker empatiska balanserade personer som har möjlighet att binda sig till verksamheten.
Med i verksamheten behövs män och kvinnor i olika åldrar.

Stödpersoner ersätter inte arbetet som yrkesverksamma gör eller stödet en anhörig ger, utan kompleterar dem.
Stödpersonerna utbildas av föreningens personal, och de har tystnadsplikt. Deltagarna till utbildningen väljs utifrån ansökningar och intervjuer.
Utbildning kommer att ordnas på K-5 området under våren 2020.

Om Du är intresserad eller vill veta mer,  kontakta oss:
Koordinator inom frivilligarbete Maria Heikkilä-Nyman tel 010-8436004   maria.heikkila-nyman(at)botniacancer.fi
Palliativ skötare inom K5-området Yvonne Wikström   tel 010-8436014   yvonne.wikstrom(at)botniacancer.fi