Gå direkt till innehållet

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning – hur och varför?

En allvarlig sjukdom, livets slutskede eller en närståendes död kan förorsaka onödiga praktiska problem, om man i förväg inte har tänkt på eller ordnat exempelvis intressebevakning, vårdvilja, bank- och arvsärenden på ett lämpligt sätt.

Vi erbjuder juridisk rådgivning åt medlemmarna i Österbottens Cancerförening. I medlemsförmånen ingår en ca. 15-30 minuter lång avgiftsfri konsultation med en jurist från Advokatbyrå Näsman & Båsk. Såvida det vid konsultationen framkommer att det exempelvis finns ett behov för uppgörande av en juridisk handling, erbjuds Cancerföreningens medlemmar denna tjänst till ett reducerat pris enligt skilt utformad prislista. Juristen kommer överens om prissättningen tillsammans med kunden vid eventuella komplicerade fall.

Har agerar du om du vill ha juridisk rådgivning?

Tillgången till tjänsterna koordineras via Cancerföreningen. Om du är medlem och vill använda tjänsten som medlemsförmån, kontaktar du Cancerföreningens verksamhetsledare Markku Suoranta tel. 0500 560 151 eller markku.suoranta@botniacancer.fi. Han vidarebefordrar dina kontaktuppgifter åt Näsman & Båsk. Advokatbyrån tar sedan kontakt för att boka en tid för den avgiftsfria konsultationen.

Konsultationen kan hållas genom ett personligt möte, som ett videomöte eller per telefon. De personliga mötena hålls huvudsakligen vid Näsman & Båsk verksamhetsställe i Vasa, men kan även vid behov hållas i Cancerföreningens utrymmen. Vid behov är även enskilda sjukhusbesök vid Vasa Centralsjukhus möjligt.

Naturligtvis är Cancerföreningens personal bundna till tystnadsplikt i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer hälso- och sjukvården (lag 559/1994).