Gå direkt till innehållet

Närpesnejdens cancerklubb

Närpesnejdens cancerklubb omfattar Närpes och Kaskö

Ordförande: Ann-Mari Rönnskog tfn. 0503365019

Sekreterare: Inger Granfors tfn 040-7503505
e-post: ingergranfors@gmail.com

Närpesnejdens cancerklubb vill verka för Cancerföreningens medlemmar i området genom att
– stöda alla cancerpatienter och deras anhöriga
– ordna möjlighet till rehabilitering och semester för medlemmar
– regelbundet ordna hudgranskning
– ordna trivselkvällar med information och föreläsningar
– delta i kryssningar och andra evenemang som ordnas i samarbete med olika föreningar
– ordna grill-och allsångskväll under sommaren
– ordna trivselkväll/sommardans med våra grannklubbar inbjudna
– ordna endagresa under sensommaren
– ordna Må Bra-dag under hösten
– delta i insamlingar till förmån för Cancerföreningen
– delta med försäljning i Tomatkarnevalen
– understöda palliativa vården i vårt område
– sälja Rosa Bandet under den årliga höstkampanjen vid butiker och i blomsteraffären
– sälja Österbottens Cancerförenings kondoleanskort samt handha distributionen till begravningsbyrån i Närpes och till de banker och affärer som säljer dessa.

Klubben värvar medlemmar till Österbottens Cancerförening, och alla från vårt område som skriver in sig är automatiskt medlemmar i Närpesnejdens cancerklubb utan extra avgift. Vi informerar om klubbens aktiviteter i tidningen Syd-Österbotten/föreningsspalten och i NärTv-puffen.

VÄLKOMMEN MED I VÅR VERKSAMHET!