Gå direkt till innehållet

Malax-Korsnäs cancerklubb

Ordförande: Kerstin Knip, tel. 050-5360832
e-post: kerstin.knip@pp.malax.fi

Sekreterare Ann-Sofi Holmlund, tel. 050-3615000
e-post: annsofi_holmlund@hotmail.com

 

Klubben vill ge stöd och uppmuntran till cancerpatienter och anhöriga genom att ordna olika evenemang själv eller gemensamt med andra klubbar och moderföreningen Österbottens cancerförening.

Vår cancerklubb omfattar ett vidsträckt område. För att så många som möjligt skall ha möjlighet att delta i vår verksamhet subventionerar vi oftast en del av kostnaderna.

Alla gåvor, bidrag och donationer som klubben erhåller används inom eget område för cancerpatienter och anhöriga.

Cancerklubben säljer Österbottens cancerförenings kondoleanskort. Korten finns till försäljning i lokala blomsterbutiker, en del banker och butiker.

Klubben meddelar om evenemangen i Vasabladet under Föreningarna, i Malax lokal-tv och i Petalax-Bergö lokal-tv.
Varmt välkommen med i vår verksamhet.