Gå direkt till innehållet

Kristina och Ulf tog parkurs i cancer: ”En omväxling i vardagen”

Med journalistens tillstånd publicerar vi på nytt en artickel som publicerades i Österbottens Tidnign i maj 2021. Vi tycker att Jennys artikel illustrerar väl hur vår parkurs stödjer rehabiliteringen och ett gott liv för en cancerpatient och deras närstående, trots cancern.

Text: Jenny Björklund, Österbottens Tidning

 

Kristina och Ulf tog parkurs i cancer: ”En omväxling i vardagen”

Parkurser för cancersjuka erbjuder både emotionellt stöd och praktisk kunskap. För cancersjuka Kristina Saari och hennes partner Ulf Wärnman gav kursen ett välkommet avbrott från vardagen.

För tre år sedan insjuknade Kristina Saari från Jakobstad i en kronisk typ av lymfom. I tre månader var hon inlagd på Vasa centralsjukhus.

– Jag var fullständigt svag och mina blodvärden var åt skogen. Men sedan hittade de en medicin som gjorde mig till folk igen, säger hon.

Sakta började hon återfå funktionsförmågan med hjälp av fysioterapi och en mängd mediciner. Medicineringen har dock gett henne neuropati i händer och fötter. Att gå är smärtsamt.

– Jag vet ju att jag aldrig kommer att bli frisk från min cancer, i stället får jag lära mig att leva med den.

Kristina Saari var Finn Jakobstads verksamhetsledare i 14 år, fram till år 2012, och med andra ord den som var ytterst ansvarig för att styra upp Jakobs dagar. Därtill var hon aktiv i Jakobstads guider i över 40 år och ett flertal andra föreningar.

– Jag är verkligen en utpräglad föreningsmänniska. Just nu betalar jag medlemsavgift till sexton föreningar.

Så när hon insjuknade i cancer var det självklart att gå med i Österbottens cancerförening. Sedan dess har hon regelbundet följt med föreningens verksamhet i föreningsspalten i Österbottens Tidning.

– Där såg jag i våras att det ordnades en parkurs i Härmä för oss med kronisk cancer. Jag tänkte att det skulle vara ett bra tillfälle att få mer information och också att komma hemifrån.

Under året som gått har coronapandemin gjort att hon och pojkvännen Ulf Wärnman i princip bara träffat varandra. Samtidigt ledde det till att de tog steget från att vara särbos till att flytta ihop.

– Det har varit fint att inte behöva vara ensam. Jag tänker att flera äldre borde ha gjort samma sak, till exempel flyttat ihop med vänner för att inte behöva vara ensamma.

Efter det långa året hemmavid så kändes det också bra att få tillbringa fyra dagar i april på kurs vid Härmä rehabiliteringscenter. Kursen i fråga var cancerföreningens egen kurs för personer med kronisk cancer och en anhörig eller vän. Den bekostas med Stea-medel.

– Det blev en omväxling i vardagen. Vi fick gå till dukat bord och hade tillgång till bland annat vattengymnastik som passar mig bra. Vi fick också nyttig information som vi annars inte skulle ha fått, säger Saari.

Som exempel nämner hon föreläsningar om hjälpmedel och juridik.

– När jag låg i Vasa och var som sjukast så planerade jag dödsannons och begravning färdigt. Men det var ett tillstånd som gick över, jag har fortfarande inget testamente. Men tack vare kursen fick jag gjort ett vårdtestamente så mina söner kan ta hand om mina angelägenheter sedan när jag själv inte längre kan.

Hennes partner Ulf Wärnström miste sin fru i cancer år 2017 och har faktiskt gått en liknande kurs tidigare. Som anhörig uppskattade han också föreläsningarna.

– Två par öron hör bättre än ett par. Dessutom uppstod diskussioner efteråt och vi funderade på saker tillsammans, säger han.

Cancerskötare Christine Kung är stationerad vid sjukhuset i Jakobstad. Hon är den som från föreningssidan ansvarar för de anpassnings- och rehabiliteringskurser för cancersjuka som ordnas i Härmä.

Christine Kung, cancerskötare på Österbottens cancerförening, betonar att det också går att komma ensam trots att det heter parkurs. Hon är med och ordnar kurser både i föreningens och i FPA:s regi.

– Med kurserna vill vi hjälpa cancerpatienterna med anpassning till det nya livet. Det kan handla om att få verktyg för att upprätthålla funktionen, men också kamratstöd och ett avbrott i vardagen som annars kan bestå av många poliklinikbesök. Det ska vara en låg tröskel att komma på kurs, säger Kung.

Snart ordnas en parkurs i prostatacancer och en i bröstcancer. Till hösten planeras bland annat en parkurs för personer under 50 år som har cancer.

– Vi hoppas att flera par ska hitta till våra kurser. Vi måste ha åtminstone fem anmälda för att kurserna ska bli av. Om ingen kommer på kurserna finns det risk att finansieringen på sikt dras in.

Information om aktuella kurser hittas här: https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/sv/kurser-och-grupper/rehabiliteringskurser/