Österbottens Cancerförening

Vi betjänar er fortsättningsvis, trots undantagstillståndet. Vi finns till för att ge österbottningar, cancerpatienter och deras närstående stöd och information. Ring eller skicka meddelande, så kommer vi överens om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig eller din närstående.

Nyheter

Rådgivning och stöd

Vi stöder och handleder dem som drabbas av cancer. Österbottens Cancerförening erbjuder stöd i varje behandlingsskede, och efter behandlingarna, när det är dags att återvända till normalt liv. Stöd ges både på tumanhand och i grupper.

Kurser och grupper

Skulle du vilja träffa andra insjuknade eller komma på en rehabiliteringskurs? Behöver du mera information om cancer eller skulle du vilja motionera mera? Österbottens Cancerförening ordnar olika kurser och organiserar många grupper. Där får du mera information om din sjukdom – eller något helt annat att tänka på.

Donera och delta

Vill du vara med om att stödja vårt värdefulla arbete till förmån för dem som insjuknat i cancer och deras närstående? Du kan ge bidrag genom en donation eller genom att t.ex. köpa våra adresser.