Gå direkt till innehållet

Wärtsilä donerade en ansenlig summa till PETforBotnia-kampanjen tillsammans med sin personal

I början av år 2018 drog Österbottens Cancerförening igång #PETforBotnia-insamlingskampanjen som hade för syfte att samla in pengar för införskaffandet av en PET-röntgenapparat till Vasa Centralsjukhus. Wärtsilä ville också vara med och bidra till kampanjen. PET-röntgenapparaten passar väl in på Wärtsiläs syfte att möjliggöra ett hållbart samhälle genom smart teknologi.
Wärtsilä beslöt sig för att utmana sina arbetare att delta i kampanjen med valfri summa. Wärtsilä lovade att fördubbla den insamlade summan genom att donera samma mängd som personalen lyckades samla ihop.

Nu har insamlingen avslutats och Wärtsilä donerar tillsammans med sin personal en summa på totalt 32 020 euro till PET-insamlingen.
Österbottens Cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta är tagen av den summa som Wärtsiläs personal lyckats samla in. ”Hela PETforBotnia-kampanjen har varit lyckad och Wärtsiläs och dess personals donation fungerar som pricken på i:et i kampanjen. Er donation har en stor betydelse för införskaffandet av PET-apparaten och apparaten har i sin tur en stor inverkan på förstärkandet av vår regions cancervård och diagnostisering. Tack till Wärtsilä och hela personalen!”, gläder sig Markku Suoranta.

Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki och personaldirektör Kaija Venemies donerade den insamlade summan till Österbotten Cancerförening idag. Donationen mottogs av verksamhetsledare Markku Suoranta.

Mer information:
Vesa Riihimäki Verkställande direktör Wärtsilä Finland Oy 010 706 2964 vesa.riihimaki@wartsila.com
Hanna-Mari Soini Kommunikationsdirektör Wärtsilä Finland Oy 010 709 5095 hanna-mari.soini@wartsila.com
Markku Suoranta, Verksamhetsledare Österbottens Cancerförening rf 010-8436 005 markku.suoranta@botniacancer.fi