Gå direkt till innehållet

Viktigt med bra cancevård på nära håll – #lähelläpotilasta #närapatienten

Med #PETforBotnia-kampanjen vill Österbottens Cancerförening samla in medel till anskaffning av PET-CT -utrustning till Vasa Central Sjukhuset och för att stärka hela onkologin.
I hela Österbotten kommer PET-avbildningsanordningen att förbättra möjligheterna till cancerbehandling väsentligen och möjliggör tidig upptäckt av cancer och dess metastaser.
Förutom Vasa sjukhusdistrikt, är enheten också avsed att tjäna länen i Södra Österbotten och Centrala Österbotten för behandling av cancer. Samtidigt skulle PET-apparaten stärka onkologin och hela specialvården i Vasa. Samarbetet mellan dessa orter är centralt för kampanjens lansering och genomförandet av projektet.

 

Talkoanda finns

Verkställande direktör för Österbottens cancerförbund, Markku Suoranta, säger att föreningen har blivit kontaktad och fått förfrågningar om möjligheterna att delta i främjandet av anskaffningen av PET-utrustningen. Även andra aktörer är aktiva, bland annat Vaasan Lääketieteellinen säätiö. Att i ett tidigt skede upptäcka cancern med hjälp av en PET-enhet är ett strategiskt mål för Cancerföreningen. ”Vi tror att det här projektet återigen speglar den berömda talkoandan i Österbotten ”, säger verksamhetsledaren Suoranta. ”Vi hoppas att förvärvet av PET-CT -utrustning framskrider och att vi kommer att få en  betydande summa för att stödja cancerbehandlingen i Österbotten.”

 

Gemensam historia- och framtid

Vasa Centralsjukhusets onkologiska avdelning och  Österbottens Cancerförening har redan en ganska lång gemensam historia. Cancerföreningen var med och grundade Vasa Cancersjukhus på 1960-talet och har tidigare hjälpt till med bl.a anskaffningen av röntgen- och strålningsapparatur. Cancerföreningen vill fortsätta på samma spår nu med anskaffningen av PET-enheten. Världscancerdagen firades av Cancerföreningen 4.2 med temat ”Cancerorganisationer tänker globalt – Österbottens Cancerförening verkar lokalt”.

 

Mångsidig PET-undersökning

Under PET-undersökningen omvandlas informationen till skiktbilder som ger information om hur vävnader fungerar, kroppens ämnesomsättning och läkemedlets beteende i vävnaderna. Det är för närvarande den mest avancerade enheten för att undersöka spridning av cancer, men den kan också användas för annat diagnostisering. Med PET-metoden kan man undersöka bland annat hjärnan och hjärtat och hjälpa till att lokalisera inflammationer i kroppen.

 

Mera information:

Verksamhetsledare Markku Suoranta, Österbottens Cancerförening rf, tel. 0500 560 151
Överläkare, professor Antti Jekunen, Vasa Centralsjukhus, tel. 06 213 2900