Gå direkt till innehållet

Vi söker stödpersoner inom palliativa vården i kustösterbotten

Informations- och diskussionstillställning om palliativ stödpersonverksamhet inom området Korsholm och Vörå i Korsholms kulturhus 9.1.2019 kl 17-18.30

Vi söker nya stödpersoner till palliativa vården som stöder patienten och anhöriga både i hemmet och på sjukhuset. På vårvintern 2018 startade vi verksamheten enligt vårt nya koncept och eftersom erfarenheterna var så uppmuntrande har vi beslutit att expandera verksamheten till Korsholm och Vörå.

 

Skulle du ha tid och medkänsla att fungera som stöd åt en patient eller anhörig?
Du är en empatisk och balanserad person med möjlighet att engagera dig i verksamheten. Både män och kvinnor i olika åldrar behövs.

Patienten i palliativa vården och hens nära behöver mycket stöd. En stödperson för palliativ vård stödjer och tröstar patienten hens nära.

 

Palliativa stödpersoner väljs noga och hen har deltagit i skolningen som ordnas av Cancerorganisationerna.

 

Palliativa stödpersoner som jobbar som volontärer ersätter inte yrkesmänniskor inom sjukvården eller anhörigas stöd utan kompletterar dem. Stödpersonen kan hjälpa med praktiska saker, eller vara som trygghet och sällskap. Anhöriga kan få en behövlig vilopaus, eller någon att prata med.

 

Palliativa vårdhem samt cancerföreningar skolar volontära stödpersoner. Deltagarna väljs med hjälp av ansökan samt intervjuer. Svenskspråkig skolning ordnas i början av mars.

 

Mera information stödpersonsverksamheten 010-8436 001