Gå direkt till innehållet

Vi söker stödpersoner inom palliativa vården i Kust-Österbotten

Österbottens Cancerförening söker nya stödpersoner till palliativa vården som stöder patienten och anhöriga både i hemmet och på sjukhuset. På vårvintern 2018 startade vi verksamheten enligt vårt nya koncept och eftersom erfarenheterna var så uppmuntrande har vi beslutit att expandera verksamheten till Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Skulle du ha tid och medkänsla att fungera som stöd åt en patient eller anhörig?
Du är en empatisk och balanserad person med möjlighet att engagera dig i verksamheten. Både män och kvinnor i olika åldrar behövs.

Patienten i palliativa vården och de närstående behöver mycket stöd. En stödperson för palliativ vård stödjer och tröstar patienten och de anhöriga.

Palliativa stödpersoner som jobbar som frivilliga ersätter inte yrkesmänniskor inom sjukvården eller anhörigas stöd, utan kompletterar dem. Stödpersonen kan hjälpa med praktiska saker, eller vara som trygghet och sällskap. Anhöriga kan få en behövlig vilopaus, eller någon att prata med.

Österbottens Cancerföreningens anställda utbildar frivilliga stödpersoner. Svenskspråkig utbildning ordnas. Deltagarna väljs på basen av ansökan samt intervjuer. Stödpersoner har tystnadsplikt.

 

Ifall du blev intresserad och vill ha mera information om stödpersonsverksamheten, ta med kontakt Österbottens Cancerförening:
Maria Heikkilä-Nyman tel: 010-8336004
Palliativa sjukskötaren Yvonne Wikström tel: 010-8436 014